Päästekool testib puitmaja tulekindlust

BNSi teatel testib Sisekaitseakadeemia päästekool kolmapäeval oma harjutusväljakul Väike-Maarja lähistel tulekatse käigus ristkihtpuidust ehitatud hoone tulekindlust.

Tegemist on puidutöötlemisettevõtte Arcwood toodetud ristkihtpuitpaneelidest (CLT) ehitatud hoonega, mis pannakse katse käigus põlema. Katsega soovitakse leida ohutut lahendust CLT paneelide kasutamiseks enam kui kahekorruselistes suuremahulistes hoonetes, kuhu pole paigaldatud spetsiaalset kustutussüsteemi. Lisaks veel selliselt, et siseruumides on puitpinnad osaliselt eksponeeritud. Katse hinnanguline maksumus on umbes 100 000 eurot.

Katse peamine eesmärk on leida tasakaal siseruumides eksponeeritud massiivsete puitpindade ja tulekahju arengu vahel nii, et mööbli ja muu sisustuse ärapõlemisel sumbub tulekahju iseeneslikult, sarnaselt näiteks kivihoonele. Tulekahju arengust kogutakse andmeid ligikaudu 160 mõõtepunkti abil. Mõõdetakse temperatuuri erinevates konstruktsioonikihtides ja ruumi erinevatel kõrgustel, katsekeha kaalu, õhuvoolude liikumist ja muud sellist. Hoone konstruktsioonidest on tehtud läbiviike ning katse käigus vaadeldakse nende käitumist tulekahju tingimustes.

Lisaks vaatleme tulekahju arengut ehitise fassaadil. Ehitise kaks akendega külge on soojustatud erinevalt. Ühel küljel on kasutatud kivivilla, teisel PIR-soojustus. Mõlemad seinad on kaetud tuulduva fassaadikattega – puitlaudise ja tsementplaatidega.

Katsest annavad täpsema ülevaate sisekaitseakadeemia päästekolledži tuleohutuse ja inseneriainete õppetooli juhataja Rait Pukk, katse mõõtmiste eest vastutav TTÜ teadur Alar Just, tema kolleegid Rootsist ja Saksamaalt, Arcwoodi omanik Peeter Peedomaa ning mitmed teisedki projektiga seotud inimesed.

 

0Shares