Paberivaba metsavedu on muutunud normiks

metsaveoauto, metsavedu

Paberivaba metsavedu ja e-veoselehtede kasutamine on metsasektoris muutunud normiks, kirjutab Ivar Merilo Äripäeva Logistikauudistes.

Eesti riik on juba aastaid olnud maailmas eesrindlik oma IT-lahenduste ja automatiseerimise osas. Sellest puutumata ei ole jäänud ka logistikasektor- nimelt juba aastast 2011 alustas RMK üleminekut paberivabale metsaveole ning alustas metsavedusid läbi elektroonilise veoselehtede infosüsteemi ELVIS.

E-veoselehe kasutuselevõtt tagas parema ülevaate puidu liikumise kohta nii metsaomaniku, transpordifirma kui ka tellija jaoks. Aastal 2016 veeti Eestis juba üle 200 000 puidukoorma e-veoselehega. E-veoselehest on praeguseks saanud metsandussektoris standard ning riigimetsades ei liigu enam ükski koorem paberveoselehega ja ka erasektoris ei kujuta peaaegu keegi enam ette paberveoselehe kasutamist.

ELVIS on väga metsanduse spetsiifiline, aga Eestis ei veeta maanteedel vaid metsa. Näiteks aastal 2015 kaevandati maa-ameti andmetel Eestis kokku ligikaudu 4,8 miljonit kuupmeetrit liiva ja kruusa, mille transportimiseks tuli teha vähemalt 300 000 vedu. Kõikide nende vedude jaoks täideti paberkandjatel vähemalt 300 000 saatedokumenti. Nendest vedudest on tänaseni puudunud ülevaade ja suuri probleeme tekitavad ka üle seaduses lubatud massi teostatud veod, mis kahjustavad ausat konkurentsi ja rikuvad ühtlasi ka maanteid.

Täitematerjalide, nagu liiv ja kruus, vedudest ülevaate saamiseks on maanteeamet kasutusele võtnud infosüsteemi Waybiller.

ELVIS on Eesti Metsatööstuse ja Puidutööstuse Liidu projektiga loodud elektroonilise veoselehe infosüsteem, mis pakub võimalust asendada senine metsamaterjali veol kohustuslik paberveoseleht elektroonilise veoselehega, parandades sellega oluliselt puidutehingute osapoolte vahel informatsiooni liikumise kiirust ja kvaliteeti.

ELVIS võimaldab metsamaterjali omanikul (müüjal) tellida metsavedu, transpordiks vajaliku elektroonilise veoselehe koostamist metsamaterjali omaniku või transportija poolt ning koorma vastuvõtmise ja vastuvõetud metsamaterjali mõõtmise info kajastamist metsamaterjali saajale.

Projekti rahastasid Euroopa Liidu struktuurifondid ja mitmed Eesti metsandus- ja metsatööstusettevõtted.

0Shares