Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetust saab küsida kuni 30. juunini

Reedeni, 30. juunini saab Erametsakeskusest küsida pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetust.

Toetuse andmise eesmärk on erametsamaal paikneva pärandkultuuri objekti säilimise tagamine ja avalikkusele tutvustamine ning sellele juurdepääsu tagamine.

Toetuse määr on kuni 80% abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 3196 eurot ning sellega saab katta pärandkultuuri objekti korrastamise, hooldamise, säilitamise, tähistamise, sellele avaliku juurdepääsu tagamise, eksponeerimise, kaardistamise ja arhiivimaterjalide kogumise kulud.

Loe toetuse saamise tingimustest täpsemalt SIIT.

0Shares