Pärandkultuuri säilitamise toetus laienes 30 objektile

Erametsaomanikel on hiljemalt 1. juulil võimalus küsida toetust pärandkultuuri säilitamiseks. Senise 14 objektitüübi asemel saab nüüd toetust küsida 30 erinevale objektitüübile.

Toetatakse pärandkultuuri objekti korrastamist, hooldamist, säilitamist, tähistamist, sellele avaliku juurdepääsu tagamist, eksponeerimist, kaardistamist ja arhiivimaterjalide kogumist.

Lisandunud objektide hulgas on näiteks hiied, hiiepuud, pärimusega puud, põlispuud ja metsavendade punkrid (vt lisatud nimekirja). Objekt, millele toetust küsitakse, peab olema Eesti looduse infosüsteemi pärandkultuuri objektide nimekirjas ja paiknema erametsamaal.

Töödega võib alustada pärast taotluse esitamist, kuid taotlemiseks on vaja teha mõningaid ettevalmistusi. Toetuse saamiseks tuleb Erametsakeskusele lisaks taotlusele esitada ka konsulendi hinnang pärandkultuuri objekti ja planeeritavate tööde kohta ning pärandkultuuri objekti asukoha skeem, millel on märgitud objekti asukoht, piirid, kinnistu nimi, katastriüksuse tunnus ja metsaeraldise number. Enam ei pea esitama hinnapakkumisi ja arveid tehtavate tööde kohta. Oma hinnangus peab konsulent hindama muu hulgas, kas tehtavad tööd on kooskõlas muinsuskaitseseaduse ja looduskaitseseadusega. 

Maksimaalne toetuse määr on kuni 2000 eurot ühe objekti kohta, sh oma töö kuni 800 ja konsulendi hinnang kuni 200 eurot. Toetust võib taotleda sama objekti säilitamiseks ja eksponeerimiseks üks kord viie aasta jooksul. Hooldamistöödeks võib küsida toetust korra aastas. Taotluse saab esitada nii erametsaomanik kui metsaühistu. 

Pärandkultuuri objektide uus nimekiri

 • Ajaloolised metsakuivenduskraavid
 • Ajalooliste isikute rajatud puistud
 • Ajaloosündmuste, traditsioonidega seotud puistud
 • Endisaegsete metsakorralduste jäljed (nt üle 150aastased kvartalisihid) 
 • Eriotstarbel rajatud puistud
 • Eripärase kasutuseesmärgiga puistud
 • Eripärase koosseisuga katsekul­tuurid
 • Eripärase maapinna ettevalmistusega või tehnoloogiaga rajatud puistud
 • Jahi, kalanduse ja mesindusega seotud kohad
 • Jäljed huvitavamate metsamajandusvõtete rakendamisest 
 • Hiied, hiiepuud, pärimusega puud 
 • Metsad, mida on uurinud tuntud teadlased
 • Metsaestakaadid ja saeveskid
 • Metsakasvatuse ja -kasutusega seotud objektid
 • Metsastunud pargid
 • Metsatööliste (roomakeste) majad
 • Metsavendade punkrid
 • Metskonnahooned
 • Miiliaugud, söepõletuskohad
 • Parvetuskohad
 • Puude mõõtmete või muu poolest silma paistvad puistud ja puude­grupid
 • Põlised metsateed, jalgrajad, hobuseteed
 • Põlispuud
 • Silmapaistvad võõrliikidest puistud
 • Traditsioonidega seotud puistud
 • Tõrvaahjud, tõrvaajamiskohad, tärpentiinivabrikud
 • Vahtkondade kordonid
 • Vaigukogumispunktid
 • Vanad metsataimlad
 • Õuepuud

Täpsem info erametsaportaalist.

0Shares