Pärandkultuuri toetuse taotlemise tähtaeg on 2. juuli

Pärandkultuur, kiviaed

Erametsakeskusest saab küsida toetust erametsamaal paikneva pärandkultuuri objekti korrastamiseks, hooldamiseks, säilitamiseks, tähistamiseks, sellele avaliku juurdepääsu tagamiseks, eksponeerimiseks, kaardistamiseks ja arhiivimaterjalide kogumiseks. Toetusmeetme eelarve on sel aastal 15 tuhat eurot.

Toetuse saamiseks abikõlblikud kulud on:

1) Eesti Looduse Infosüsteemi pärandkultuuri objektide nimekirjas oleva ja erametsamaal paikneva lisas 3 nimetatud pärandkultuuriobjekti korrastamise, hooldamise, säilitamise, tähistamise, sellele avaliku juurdepääsu tagamise, eksponeerimise, kaardistamise ja arhiivimaterjalide kogumise kulud;
2) omatöö;
3) konsulendi hinnang pärandkultuuriobjekti toetamise ja tehtavate tööde vajalikkuse, mahu ja maksumuse kohta;
4) konsulendi hinnang tehtud tööde kvaliteedile.

Töödega võib alustada pärast taotluse esitamist!

Loe pärandkultuuri toetuse kohta täpsemalt toetuste lehelt.

 

0Shares