Päris hakkpuiduaeg on veel ees

MAALEHT, Metsaleht: On tehnikat ja tehnoloogiaid, kuid väiksemate ettevõtmiste tarvis peavad paraku rahakotid kosuma.

Ideaalpilt on, et igas maamajas oma oksa- või muu puidu hakkur ning võimalused puiduhakke kasutamiseks olgu multšiks, kütteks vms. Metsalehe peilimine, et leida sellist ideaalmajapidamist, tõi vähe tulemusi.

Kostis hoopis seda, et hakkurite hinnad on praegu veel meie rahakottide sisuga võrreldes liiga kõrged. Peamised senised hakkuriostjad on ikkagi ettevõtjad, kes aasta ringi vastavat teenust pakuvad, või haljastusfirmad. Teine, väikesearvulisem ostjate grupp näib olevat need mõned ettevõtjad, kes puiduhakkega tootmishooneid kütavad, näiteks aasta põllumees 2007 Ermo Sepp, kes kütab nii oma sigalat.

Turu mõjutajaid on mitu

“Kindlasti see aeg tuleb, mil aias okste hakkimiseks on oma hakkur olemas,” ütleb hakkurite müüja Alar Palatu. “Suured hakkurid, mida mitme peale osta tasub, näiteks metsaühistus või külas hakkpuiduküttele üle läinud viie-kuue pere peale, on praegu müügis küll, aga investeering on suhteliselt suur.”

Alar Palatu lisab, et ka siis, kui näiteks 50% hakkuri hinnast saab katta ELi fondide toetuse abil, kipub ülejäänud summa Eesti praeguse elatustaseme juures olema ka mitme peale ostu tehes liiga suur.

Põhilised ostjad on temagi firmas, OÜ Hydroline’is, olnud hakkimisteenuse pakkujad, kes on ostnud just suuri hakkureid. “Väga palju mõjutas seda turgu Eesti Energia otsus lõpetada Narva Elektrijaamades hakkpuiduga kütmine. Näiteks meilgi jäi seetõttu üks ostu-müügitehing kohe katki,” räägib Palatu.

Turgu mõjutavaid tegureid on palju ja üks neist näiteks ka paberipuidu hind. Kui see jälle madalseisust üles tuleks ja normaalseks kujuneks, oleks Alar Palatu sõnul vast taas põhjust rohkem puiduhakkele mõtelda.

“Seis, mis praegu valitseb puiduhakkega näiteks Soomes, jõuab meile vahest viie pärast,” arvab Palatu, kes usub, et päris uus tõus hakkuriturul võib sündida just väiksemate kvaliteethakkurite pinnalt.

Ettevõtja Ardi Soovik hankis traktori järel veetava hakkuri juba siis, kui Väo elektri ja soojuse koostootmisjaama alles ehitama hakati.

Lootus, et masin jaama käivitumisel töösse sukeldub, ei täitunud, kuna selle turuosa hõivasid suured hakkijad.

Osta tasub ühistule

“Praegu aeg-ajalt rendin masinat välja,” nendib Soovik, lisades, et näiteks hakatakse selle hakkuriga kohe hakkima puitmaterjali spordiväljaku radade katteks.

Tema kogemus näitab, et rentimiseks tasub pigem soetada mobiilne hakkur, mida saab vedada veoauto järel. Traktori sabas on hakkuri liikumiskiirus väike ja teedel liikumine raskendatud.

Ka Ardi Soovik usub, et tulevikus, kui eramajadki rohkem hakkpuiduküttele üle lähevad ja biokütuste kasutamine Eestis laieneb, on ka väiksemal mobiilsel hakkuril Eestis piisavalt rakendust.

“Ent minu arvates oleks kõige mõttekam hakkur osta metsaühistule. Ühe inimese käes ei pruugi aasta ringi tööd jätkuda, kuid ühistus saaksid seda kõik ühistu liikmed kasutada,” ütles Soovik.

* * *

Üks hakkurite hankimise takistus praeguses Eestis on hakkuri hind. Internetis ringi vaadates selgub, et õige pisikeste oksapurustajategi hinnad jäävad 1000 euro kanti. Amatöörhakkureid, mille töökindlus ei eelda igapäevast rakendust, saab näiteks 4000 euro eest. Kindlamad profimasinad maksavad aga juba 15 000, 20 000 eurot või rohkem.

NÄPUNÄITEID

Hakkurite tüübid

– Puidupeenestusmasinad jagunevad kolme põhirühma: ketashakkurid (amatööridele ja proffidele), trummelhakkurid (jagunevad segment- ja täisterahakkuriteks) ja puidupurustid (eristatakse kiirekäigulisi ja aeglasi).

– Hakkuriost luhtub, kui juhindutakse vaid hinnast ja masinat ei kasutata selleks, milleks tootjatehas on selle ette näinud.

– Amatöörklassi hakkurid pole ette nähtud kvaliteetse hakkpuidu saamiseks. Need on mõeldud oksamassi koristamiseks. Sihiks ei ole kütuse tootmine.

– Kutsetöö-ketashakkurid on mõeldud kvaliteetse, ühtlase jämedusega hakkpuidu tootmiseks.

– Kui töömaht on vähemalt mõneks aastaks piisavalt suur, oleks kasulik mõelda trummelhakkuri muretsemisele, neid kommunaalteenuste osutajail või talumajapidamistel pole mõtet osta.

– Selleks et toota raiejäätmetest hakkpuitu võimalikult väikese omahinnaga, on kõige kasulikum teha seda raiesmikul trummelhakkuri abil.

– Väikeste hakkpuidukoguste tootmine pole rentaabel – kuupmeeter haket on kasulikum maha puistata.

Allikas: Alar Palatu, www.hydroline.ee
 

0Shares