Poolas eelistatakse metsade uuendamisel istutust külvile

Tasapisi traditsiooniks saanud SA Erametsakeskuse korraldatav iga-aastane väliskoolitus viis Eesti metsaeksperdid sedapuhku Poola. Septembri teisel poolel toimunud nädalapikkusel õppereisil tutvus 22-liikmeline grupp Poola metsanduse ja erinevate majandamisvõtete, metsandusorganisatsioonide, metsa- ja puidutööstuse ning Bialowieža rahvuspargiga.

Metsa osakaal ligi kolmandik pindalast

Poolas on metsa osakaal ligi kolmandik riigi pindalast. Riigimets oma 77%-ga moodustab sellest enamuse ning erametsaomanike kätes on 18% Poola metsadest. Okaspuistuid (valdavalt männikuid) on pisut üle poole võrreldes lehtpuistutega, kus on peamiselt tammed, kased ja pöögid.

Poolas on levinud uuendusraie viisiks lageraied ning nende suurim lubatud pindala on neli hektarit. Metsade uuendamisel eelistatakse külvile istutust ning istikute arv ühe hektari kohta on üllatuslikult suur – männi-, kuuse- ja pöögitaime puhul on see 8000 ning kase puhul 5000. Veel võib öelda, et sealsele metsamajandusele on iseloomulik pigem vähene hooldustegevus.

Erametsamaana on Poolas arvel 900 000 kinnistut, mis on kolme miljoni inimese omandis või kaasomandis. Metsamaad on väga killustunud ning keskmise metsaomandi suurus on 1,6 hektarit. Erametsade pindala on 1 780 000 hektarit ning metsaühistutesse (kokku 11 ühistut) kuulub vaid 0,4% kogu Poola erametsa pindalast.

Huvi ühistute vastu on madal

Madal kuuluvustase näitab, et metsaomanikel pole piisavalt huvi ja usaldust metsaühistute tegevuse vastu. Erametsaomanikega teeb enamasti koostööd hoopiski Poola Riigimets, kelle üheks rolliks on erametsade majandamine.

Võib öelda, et oli hariv ja silmaringi avardav õppereis riigimetsanduse valitsemisest tänapäeva Euroopas. Erametsaomanduse väärtustamiseks ja erametsaomanike kaasamiseks oleks Poola riigil ning erametsandussektoril veel üksjagu ära teha.

Fotol osalejad Bialowieža rahvuspargis, esireas on piirkonna üks vanemaid asukaid (tammepuu)

0Shares