Poolte kinnistute piirid kulgevad kaardil valesti

Tänases Maalehes ilmus Ain Alvela artikkel paljudele maaomanikele tuttavast murest – kinnistu piirid kaardil ei kattu tegeliku olukorraga. See on omanikele kaasa toonud palju vaidlusi, eksinud on nii eraomanikud kui ka RMK.

Selgub, et valdavalt 1990. aastatel, maareformi algusajal registrisse ja kaartidele kantud katastriüksuste piirid võivad olla ebatäpsed, sest nende koordinaate pole geodeetiliste mõõdistamistega keegi määranud, sisuliselt on maatükist vaid pilt paberil. Sel ajal kantigi suur osa piire katastrikaardile vaid vanu kaarte pliiatsiga ümber joonistades.

Sestap ei saa ka kaardirakendustes olevaid koordinaate alati puhta kullana võtta ja neid näiteks langetustraktori kompuutrisse sisestada, sest nõnda võib metsaraidur ennast hoopis naaberkinnistult leida.

Maaleht küsis asjaosalistelt, kuidas on tänapäeva digitaalsete kaardirakenduste, internetipõhise dokumentatsiooni ja navigatsiooniseadmetega varustatud metsamasinate ning metsameeste ajastul võimalik, et raietega minnakse üle piiride.

Loe erinevate osapoolte kommentaare Maalehe artiklist.

Erametsakeskus soovitab metsaomanikul, kellel oma kinnistu piiridega seoses küsimusi, ühendust võtta kohaliku metsaühistuga. Ühistus on olemas vajalikud teadmised ja õiged kontaktid, kelle poole vajaduse tekkides kaardiandmete täpsustamiseks pöörduda.

0Shares