Programm õpetab puidust kõrghooneid ehitama

puitmaja, jaapan

Ehitusuudised.ee:

Eesti Puitmajaliit koos Tallinna Tehnikakõrgkooliga osalevad rahvusvahelises puitehituse propageerimise ja hariduse edendamise programmis „Sustainable High-Rise Buildings Designed and Constructed in Timber (HiTimber)“. Kolmeaastase projekti eesmärk on eri riikidest projektipartnerite koostöös välja töötada uus õppemoodul puithoonete ehitamise paremaks õpetamiseks kõrgkoolides.

Paljud ehitussektori spetsialistid kinnitavad, et puidust kõrghoonete trend on kasvamas ja üha enam mõeldakse selle peale, kuidas asendada ehitussektoris keskkonda saastaval viisil toodetud ehitusmaterjale, näiteks terast ja betooni loodussõbralikematega.

Puit on alternatiivina ideaalne materjal: seda on võimalik kasvatada ja ressursina taastada jätkusuutlikult majandatud metsades, puit seob keskkonnast globaalseid kliimamuutusi põhjustavat süsinikdioksiidi ning ei saasta tootmisprotsessi käigus oluliselt keskkonda.

Puitu kasutatakse ehitustööstuses üha enam ning puidust kõrghooneidki ehitatakse järjest rohkem. Samas on puidust kõrghoonete ehitamise alane teave ja haridus endiselt kesine. HiTimber projekti eesmärk on jagada erinevate riikide parimaid praktikaid ning käivitada ülikoolides protsessid puidust kõrghoonete projekteerimisalase, ehitistegevuse juhtimise ja kinnisvara korraldamise oskusteabe laialdasemaks levikuks.

Puidust kõrghoonete õpik

HiTimber projekt kirjutati mitme partneri koostöös, et täita tuleviku nõudmised kõrgharidusele, arvestades innovatsiooni, jätkusuutlikkust, rahvusvahelist ning ülikoolidevahelist ja ettevõtlusalaseid lähenemisviise.

Projekti põhiliseks väljundiks saavad olema uus õppemoodul/valikainete grupp ning põhjalik puidust kõrghoonete projekteerimise õpik, mida osalevad kõrgkoolid saavad edaspidi kasutada ehituseriala õppeprogrammide täiendamiseks ja jätkusuutlike puidust kõrghoonete ehitamise õpetamiseks.

Eesti Puitmajaliidu juhatuse liige, arhitekt Mihkel Urmet näeb HiTimber projektis osalemist olulise ja edasiviiva jõuna puitehituse propageerimisel. „Projekt võimaldab eri riigi partneritel ja valdkonna organisatsioonidel omavahel infot jagada ning eriti oluline on selle juures see, et jagatud materjal koondatakse kokku ka sisuliseks puitkonstruktsoonide õpetamise juhendmaterjaliks. See aitab tulevikus tudengitele puidust ehitamise ja puithoonete projekteerimise külgi paremini tutvustada.“

Eesti Puitmajaliidul, kui projekti ühel eestipoolsel partneril on hea meel, et projekt on edukalt käivitunud. „Meie kogemused ja know-how puithoonete projekteerimisel ja ehitamisel on kahtlemata teiste projektipartnerite poolt hinnatud sisendiks. Järelikult võime uhked olla ja öelda, et liigume õiges suunas,“ sõnab Urmet.

Loe edasi Ehitusuudiste lehelt.

 

0Shares