Puiduettevõtted ja Eesti Energia hakkepuidu põletamise osas eri meelt

Pilt puudub

ERR.EE:Eesti puiduettevõtted Graanul Invest, Horizon Tselluloosi ja Paberi AS ja Repo Vabrikud saatsid riigikogule ja valitsusele ühispöördumise, milles kutsutakse üles hoiduma mistahes toetuse andmisest Eesti Energiale hakkepuidu masspõletamiseks.

Allakirjutanute hinnangul on see vastuolus võrdse kohtlemise printsiibiga ning kahjustab oluliselt teiste puidukasutajate huve ja majanduslikku tegevust, halvates eksporditurule orienteeritud ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Põlevkivijaamades puidu masspõletamise toetus kavatsetakse taastada majandusministeeriumi poolt kooskõlastusele saadetud Elektrituruseaduse eelnõuga.

Eesti Energia seevastu leiab, et biomassi kasutamine Narva elektrijaamades on Eesti riigi kõige odavam võimalus toota taastuvelektrit.

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter märkis, et tänane puiduettevõtete pöördumine riigikogule ja valitsusele on mõistetav, sest need firmad võitlevad enda ärihuvide eest.

“Paraku sisaldab nende ühispöördumine ka eksitavaid väiteid, sest biomassi kasutamine põlevkivielektrijaamades on iga eestimaalase jaoks odavaim viis taastuvelektri saamiseks,” ütles Sutter.

Kasutades Narva elektrijaamades koos nii põlevkivi kui ka biomassi, suudaks Eesti Energia pakkuda Sutteri kinnitusel kaks korda odavamat taastuvelektrit.

 

0Shares