Puiduhakkest saab elekter

JÄRVA TEATAJA: Kaheksa miljoni euro eest on soojatootja Pogi Paide katla­maja juurde ehitanud koostootmisjaama, mis jääb maakonna keskuses kõrguselt alla üksnes veetornelamule.

Praegu Pogi elektrit veel ei tooda, sest selleks vajalik aur lastakse suure mürina saatel sõna otseses mõttes vastu tae­vast. Kuni jõuludeni kuuleb lin­nas põrgulärmi veel 12-15 korda ja alles siis suunatakse puhas aur turbiini, mis tähendab, et Paides hakatakse tootma elektrienergiat.

Koostootmisjaama väljaantav elektrivõimsus on kaks ja soojusvõimsus kaheksa megavatti. Pogi toodetav elekter katab kol­mandiku linna vajadusest.

Puiduhakke ja -koore veavad Pogi hoovi veoautod. Sellised masinad ei kalluta koormat maha, vaid lii­kuv põrand kukutab puidumassi laoplatsile.

Ekskavaator lükkab kopaga puidu­massi laoplatsilt hoidlasse, kus eda­si liigub küttematerjal juba automa­tiseeritult mööda konveiereid.

Konveier viib puidu­massi 20 meetri kõrgusel asuvasse punkrisse, mis mahutab umbes viieks tunniks jaama tööshoidmiseks vajaliku koguse hakkepuitu.

Punkrist kukub materjal hiiglaslikku katlasse, mis on ümbritsetud paksu soojustusmaterjali ja punase plekiga. Seal aetakse eriliselt puhastatud vesi keema, nii et auru temperatuur kerkib 241 kraadini.

Aur suunatakse ülekuumendisse, kus tema temperatuur tõuseb 455 kraadini.

Ülikuum aur juhitakse turbiini, mis paneb käima kollast värvi generaa­tori, elektritootmise südame. Kui aur on oma töö ära teinud, lan­geb temperatuur 150 kraadini ja see energia suunatakse linna soojatootmisse.

Generaatorist väljuvad jäme­dad punased juhtmed suundu­vad muust tootmisest trellide­ga eraldatud kilbiruumi. Sealt suundub elek­ter juba meie kõi­kide kodusse.

0Shares