Puitmajaliit algatas projekti puutöö populariseerimiseks

Eesti Puitmajaliit:

Eesti Puitmajaliit koostöös Eesti Tööõpetajate Seltsi ja 12 partneriga kutsub üldhariduskoole osalema projektis „Noortelt meistritelt loodusele“. Esmakordselt korraldataval ning noortele puutööhuvilistele suunatud pilootprojekti eesmärkideks on puutöö populariseerimine ja edendamine, õpilaste käeliste oskuste arendamine ning koostöö loomine kohalike ettevõtete ja koolide vahel. Projekti raames valmivate meisterduste kaudu panustatakse muuhulgas ka keskkonnahoidu.

Teotahtelised puitmajatootjad ja nende head partnerid ehitusmaterjalide valdkonnast algatasid Eesti põhi- ja keskkooliõpilastele mõeldud keskkonnahoidliku suunisega projekti, et panna noori rohkem mõtlema puidu kui mitmekülgse ja kvaliteetse ehitusmaterjali peale ning arendada piirkonnapõhist koostööd koolide ja ettevõtete vahel. Projekti käigus jagatakse osalevatele koolidele puitmajatehastes mittekasutatavat (ülejäävat) puitmaterjali ning ehitustarvikud (naelad, kruvid, puidukaitsevahendid jms), millest omakorda saavad õpilased tööõpetuse tunnis valmis meisterdada kuni 2 õueprügikasti oma kogukonna tarbeks (nt koolihoovi, lasteaeda, parki vm). Olulised korraldajatepoolsed märksõnad prügikasti meisterdamisel on loovus, konstruktsiooni vastupidavus, ilmastikukindlus, valitud asukohta sobitumine ja funktsionaalsus.

Kuna tegemist on pilootprojektiga, mis saab olema esmakordne nii koolidele kui korraldajatele, siis lähtuti kavandamisel esmajoones lihtsusest ja asukohapõhise valiku printsiibist. Kutse projektis osalemiseks esitati esmalt puitmajatehaste lähedal asuvatele koolidele (kokku 29 kooli). Selliselt on võimalus kokku viia sama piirkonna kool ning seal tegutsev puitmaju või puitmaterjali tootev ettevõte. Projekti algataja ja idee eestvedaja Nordic Houses KT OÜ tegevjuht Argo Saul iseloomustab puitmajasektorit läbi avatud koostöö ja vastutustundlikkuse, mis on taganud selle, et puitmajasektor on stabiilselt kasvanud alates 2009. aastast. „Lisaks ettevõtete omavahelisele koostööle teeme juba sisulist koostööd kutseja kõrgkoolidega. Tagades jätkusuutlikkust tuleb aga luua hea kontakt ka kohalike üldhariduskoolide ja puitmajatootjate vahel üle Eesti,“ kommenteeris Saul. „Antud projekti lisaväärtus on tõdemus, et saame ühiselt anda ka väikese panuse oma keskkonnale ja kogukonnale,“ lisas ta.

Eesti Tööõpetajate seltsi juhatuse liige Jürgo Nooni (Ristiku Põhikool) kutsub kõiki koole julgelt projektis osalema. „Projekti väljundi ehk prügikastide ehitamisel saavad õpilased ja tööõpetuse õpetaja kasutada elavat kujutlusvõimet ja luua just oma kogukonda sobiva ja ainulaadse prügikasti. Suur pluss on asja juures see, et vajalik materjalikomplekt prügikastide ehitamiseks tuleb projekti partneritel, kooli ülesanne on sellest vaid midagi loovat ja toimivat valmis meisterdada.“
Õpilaste valmistatud prügikast tuleb valitud asukohas üles panna ning fotodena jäädvustada. Pildimaterjal tuleb saata hiljemalt 15.aprilliks projekti koordinaator Thea Permi meiliaadressile thea.perm@gmail.com.

Projekt kestab orienteeruvalt selle aasta detsembrist (osalejate registreerimine) kuni järgmise aasta aprillikuuni (valmisobjektide ülespanek ja hindamine). Toredamate prügikastide autoreid ootab ees üllatus, mille paneb välja Eesti Puitmajaliit koos partneritega. Loomisel on ka Facebook´i leht “Noortelt meistritelt loodusele”, kus kõigil huvilistel on võimalik jälgida osalevate koolide ja ettevõtete postitusi projekti edenemise kohta.

0Shares