Puitmajasektor otsib parimat lõputööd

Eesti Puitmajaliit (EPML) ja Eesti puitmajaklaster kuulutavad neljandat korda välja tehasemaja valdkonna parima lõputöö konkursi. Seekord saavad tunnustatud ka parima lõputöö juhendajad.

Eesti Puitmajaliidu välja antav tehasemaja valdkonna lõputöö preemia on peaasjalikult suunatud ehituserialade üliõpilastele, kuid kandideerida saavad Eesti kõikide ülikoolide tudengid nii bakalaureuse-, magistri- kui rakenduskõrgharidusõppest.

Oluline teemakäsitlus

Kandideeriv diplomitöö peab saabuvaks kevadeks kaante vahel olema ning saanud hinde vähemalt B ehk „väga hea“. Lõputöö teemakäsitlus peab haakuma märksõnadega nagu tehasemaja tootmine, arendamine või turundamine, puitmajade tootmisvaldkonna probleemi lahendus või lisandväärtus Eesti puitmajasektorile.

Läheneda võib erineva nurga alt

Eesti puitmajaklastri projektijuht Lauri Kivil rõhutab, et teadustöö konkursile on oodatud nii inseneriõppe praktilise sisendiga lõputööd kui akadeemilist laadi või kunstilise nurga alt lähenevad käsitlused.

„Läbi aastate on konkursil osalenud väga mitmekülgsed ja üksteisest erinevad tööd. Teemade ring on olnud insenertehnilstest lahendustest puitmajaehituses kuni arhitektuuri ja turundusvõimalusteni välja,“ lausus Kivil. “Puitmajatootjatele on teadustööde konkurss kahtlemata heaks sisendiks, et tootearenduse valdkonnas edusamme teha.“

Pakub võimalusi koostööks

Kivil julgustab tudengeid osalema, sest aastad on näidanud, et heast lõputööst võib tudengile areneda suurepärane edasine koostöö puitmajasektori ettevõtetega.

Parimad diplomitööd valib välja komisjon, kuhu kuuluvad EPMLi juhatuse poolt määratud isikud ning mis hindab preemiate jagamisel eelkõige töö sidusust puitmajaehituse sektoriga, uurimusvaldkonna uudsust, teema mõjukust ja rakenduslikkust ning diplomitöö panust sektori arengule kaasaaitamisel.

Täpsem informatsioon ja kandideerimistingimused on leitavad Eesti Puitmajaliidu kodulehelt.

0Shares