Puust ja punaselt tuleohtliku aja piirangutest

Päästeamet on oma kodulehel lihtsalt ja konkreetselt lahti seletanud, millised piirangud kehtivad tuleohtlikul ajal.

Tuleohtliku aja piirangud kehtivad Jõgevamaal, Lääne- ja Ida-Virumaal, Pärnumaal ning Tartumaal.

Tuleohtlikul ajal on keelatud:

 metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal grillimine, lõkke tegemine, suitsetamine ning sisenemine mootorsõidukiga, sh parkimine
 lõket teha ja grillida, sh isiklikus ja RMK metsas

Tuleohtlikul ajal on lubatud:

 liigelda jalgsi või rattaga
 metsatööd omaniku vastutusel
 turba- ja põllumajandustööd omaniku vastutusel
 grillida ja lõket teha vaid isiklikus aias

Täpsemalt saab lugeda Päästeameti koduleheküljelt.

0Shares