Riigimetsas võsatööde tegijaid hakatakse rangemalt kontrollima

Luua metsanduskool, õpilased, metsandusharidus

Maksu- ja Tolliamet (MTA) ning Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) teevad koostööd tagamaks, et riigimetsas tööd tegevad RMK töövõtjad täidavad lepingutingimusi ja tasuvad tööjõumakse. Lisaks varasemale infovahetusele alustati sellest sügisest ühiseid kontrollkäike metsas, kirjutab Maaleht.

Riigimetsas teostavad võsasaetöid kokku 83 töövõtjat, kellega RMK on sõlminud lepingu riigihanke tulemusel. Võsasaetööde hanketingimuste ja töövõtulepingute kohaselt peavad riigimetsas võsasaetöid tegevad isikud omama raietöölise kutsetunnistust ning töötama töölepinguga. Samuti on töövõtja kohustatud teavitama RMK-d töötajatest, kes riigimetsastöid teostavad, alltöövõtjaid ei ole lepingupartneritel ilma RMK kirjaliku kooskõlastuseta tööde teostamisel lubatud kaasata.

„Tingimused on seatud, et tagada riigimetsa hea majandamine, mille eelduseks on, et töötajad läbivad kutseeksami ja omavad kutsetunnistust. Oleme juba aastaid teinud head koostööd maksu- ja tolliametiga maandamaks riske, et RMK tehingupartnerina ei tegutseks ettevõte, kes on jätnud tööjõumaksud tasumata ning võib tekitada sellega ebavõrdse konkurentsiolukorra,“ selgitas RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väät.

Töövõtulepingu sõlmimisega on töövõtja andnud nõusoleku RMK ja MTA vaheliseks infovahetuseks ning RMK edastab lepingute andmed MTA-le kontrolliks.

MTA maksuauditi üksuse juht Airi Lepassar: „Oleme jälginud lepingutingimustest tulenevate maksuandmete õiguspärasust ning pöördunud nende ettevõtete poole, kus on kõrvalekaldeid lepingutingimustest, kus ei ole vajalikul hulgal raietöölisi või kus RMK-le teatatud raietöölised ei kajastu töötamise registris ega maksudeklaratsioonidel.“

Loe edasi Maalehest.

0Shares