RMK juht: Metsaelukatele peab kodu alles jääma

Metsa näol on tegemist ikkagi esmajärjekorras ökosüsteemi ehk selle osaks oleva elus ja ka eluta looduse elukeskkonnaga, mille säilimine tuleb tagada nii täna kui ka tulevikus, kirjutab RMK juhatuse esimees Aigar Kallas Äripäeva arvamusküljel.

Kallas tuletab meelde, et metsa raiumine puidu saamiseks on vajalik ainult inimeste, mitte metsalooduse säilimiseks ja heaoluks, mistõttu tuleb seda teha nii, et metsad tervikuna ei kannataks.

Konkreetse langi või isegi puu raiumisega elukeskkond muutub ja muutuvad ka elutingimused – kehvemaks nendele, kes eelistasid kõrgete puude varjus elutseda; neile, kes valgust hindavad, ilmselt paremaks. Lankide vaheldumine looduses erinevas vanuses metsadega tagab nii puiduvarumisvõimalused kui ka marja-ja seenekohad, matkarajad jm kaasneva, ka elukeskkonna tulevikus.

Kallase sõnul valib RMK koos Tartu Ülikooli teadlaste ning valitsusväliste keskkonnaorganisatsioonidega 1. septembriks välja suurima potentsiaaliga metsaosad salu- ja laanemetsade kaitse korraldamiseks. Siis tutvustatakse neid ka avalikkusele.

 

0Shares