KIKi esimene aastaring erametsandustoetuste jagajana on möödunud kiirelt

Tänavu 1. jaanuaril ühinesid Erametsakeskus ja Keskkonnainvesteeringute Keskus ning juba peatselt saamegi tähistada esimest aastapäeva, mil Erametsakeskuse töötajatest sai KIKi metsaosakond.

Gunnar Reinapu, KIKi metsaosakonna juht

Metsaomanike ja metsaühistute jaoks tõepoolest ei muutunud liitumise järgselt erametsatoetuste taotlemisel muud, kui meie nimi ning kõik jätkus endisel viisil. Küll aga tahaksin ma tänada kõiki koostööpartnereid ja kliente mõistva suhtumise eest, kui vajasime aasta alguses pisut aega, et viia lõpule kontori kolimine ja kogu uus töökorraldus ühtse asutusena toimima saada. Sel aastal oleme KIKi metsaosakonnana tegutsedes erametsanduse toetuseks praeguseks välja jaganud juba üle 8 mln euro ning kindlasti tõuseb see number aasta lõpuks veelgi. Seega on meie töö küll uues kuues, kuid jätkunud siiski tavapärasel viisil.

Esimeseks suuremaks proovikiviks uue asutusena oli meile kevadine looduskaitseliste piirangute taotlusvoor. Kuna toetused laienesid sellest aastast rohkematele kaitsealustele aladele ja piiranguvööndi metsaelupaikadele, siis ootasime ka hüvitisi taotlema varasemast rohkem metsaomanikke. Kuigi taotluse esitamine vajas tänavu pisut enam süvenemist, sest kaitsealade ning metsaelupaikade andmetest lähtuv toetusõiguslike metsaalade kaart muutus pidevalt kuni taotlusvooru lõpuni, siis õnneks see endaga suuremaid probleeme kaasa ei toonud ning hüvitisi taotles üle 5300 metsaomaniku.

Samuti tundsime erametsanduse toetajatena rõõmu istutusrekordi eest erametsas. Aasta alguses viisime läbi analüüsi, millest selgus, et möödunud aastal on metsaomanikud istutanud erametsa ligemale 18 miljonit uut metsataime. Seda on pea miljon rohkem kui aasta varem. Metsa istutamine kahtlemata on hea viis, kuidas tagada kvaliteetne, mitmekesine ning ka majanduslikult väärtuslik mets. Eriti paikades, kus looduslikule uuenemisele kindel olla ei saa. Nii otsustasime ka meie kevadel korraldada ühed korralikud istutustalgud, et tähistada sel viisil KIKi 23. sünnipäeva. Selleks sõitsid enam kui 50 kiklast üle Eesti kokku Jõgevamaale, et üheskoos 6000 kuuske istutada ja ise käed külge pannes aidata ühele uuele metsale alus panna.

Samuti oli metsaga seotud inimestele väga meeldejääv tänavune Paide arvamusfestival, kus esmakordselt festivali toimumise ajaloos oli metsale pühendatud eraldi lava. Kahe päeva jooksul arutleti läbi kõik olulisemad metsa puudutavad teemad alates kvaliteetse metsahariduse andmise vajalikkusest kuni looduskaitse hinnani, et osutada valupunktidele metsanduses. Meie KIKis tõime fookusesse tulevikumetsade teema ja arutlesime koos oma valdkonna spetsialistidega kuidas mõjutavad kliimamuutused seda, kuidas metsaomanikud peaksid oma metsi tulevikku vaatavalt majandama. Esmalt tahaksin ma tänada kõiki vestlusringis osalenuid oma vaatenurkade avamise ja huvitavate mõtete eest. Aga eelkõige oli hea meel tõdeda, et tulevikupuistute rajamise osas on riigi, teadlaste ja praktikute vaade üpriski sarnane – monokultuursete metsade aeg hakkab mööda saama ning kliimamuutustega suudavad meie laiuskraadidel paremini toime tulla elurikkad segametsad.

Arvamusfestivalil osalesid tulevikumetsade teemalises arutelus Keskkonnainvesteeringute Keskuse metsaosakonna juht Gunnar Reinapu, Meelis Seedre (Kliimaministeerium), Kadri-Aija Viik (Ühinenud Metsaomanikud MTÜ), erametsaomanik Tõnu Juhanson ja Marek Metslaid (Eesti Maaülikool). Vestlust modereeris Urmas Vaino. (Foto: Tarmo Mikussaar)

Mul on äärmiselt hea meel, et ka väga paljud erametsaomanikud on sama meelt. Nägime seda eredalt, kui osalesime tänavu taaskord metsamajandajate konkursi žüriis, et aidata välja selgitada aasta parim metsamajandaja. Kõik külastatud erametsad olid väga teadlikult ja tulevikku vaatavalt majandatud, hästi hooldatud ning elurikkad. Paljud konkursil osalejad olid väga edumeelselt katsetanud uute liikidega, erinevate majandamisvõtetega ja samal ajal rääkisid uhkusega oma metsas leiduvatest loodusväärtustest. Nii konkursi peavõit kui ka esmakordselt välja antud KIKi eriauhind homsest hoolivale metsaomanikule läksid väga õigetele inimestele. Konkursi üldvõitja Tiina Ruul Pärnumaalt ning KIKi eriauhinna saaja Peeter Änilane Tartumaalt on mõlemad suurepärased metsaomanikud, kes on oma tegevusega eeskujuks paljudele.

TÜ taimeökoloogia professor Jaan Liira selgitamas metsaühistute esindajatele kuidas saaks veelgi paremini hoida ja soodustada metsas elurikkust. (Foto: KIK)

Samuti tahaksin ma eraldi tänada metsaühistuid, kes on olnud meile väga headeks partneriteks erametsatoetuste jagamisel. Enamasti on just metsaühistute spetsialistid need, kelle poole metsaomanikud esimeses järjekorras oma metsa puudutavate murede või küsimustega pöörduvad. Seetõttu soovime ka meie, et metsaühistud oleksid hästi kursis millised arengud on toimumas erametsatoetuste osas. Viimati kohtusime ühistute esindajatega oktoobris, mil korraldasime Lääne-Virumaal seminari, kus arutlesime üheskoos tasakaalus metsamajandamise teemadel ning jagasime infot erinevate erametsatoetuste ja andmekaitse kohta. On kerkinud esile, et üha enam metsaomanikke sooviks oma metsi majandada elurikkust soodustavalt, kuid samas säilitada ja kasvatada oma metsa majanduslikku väärtust. Siin tuleb aga tegutseda targalt ja kindlasti ei tohi unustada jälgida oma metsa tervist. Seetõttu ongi oluline just koos metsaühistutega arutleda, millised metsamajandamise võtted sobiksid kõige paremini sellisesse muutuvasse pilti. Samuti tuleb üheskoos metsaomanike ja neid abistavate spetsialistidega leida parimad lahendused, kuidas riik saaks metsandustoetuste abil sellele suundumusele kaasa aidata.

Metsaühistute esindajad oktoobri keskpaigas toimunud kokkusaamisel Lääne-Virumaal. (Foto: KIK)

Tänavune aasta tõepoolest oli nii KIKis kui laiemalt metsanduses väga muudatusterohke. Arvatavasti ootab ka uuel aastal meid ees mõningaid uuendusi ja muudatusi erametsatoetuste osas. Oleme riigina valinud eesmärgi, et majandus peab mahtuma looduse piiridesse ning kahtlemata kuulub selle alla ka metsa majandamine. Seega peame lähiaastatel veelgi enam tegema koostööd, et leida parim tasakaal looduslike ja majanduslike väärtuste vahel. KIKi metsaosakonna nimel tahaksin soovida kõigile erametsaomanikele jätkuvat indu oma metsa eest hoolt kandmisel, kaunist aasta lõppu ja veel paremat uut!


Artikkel ilmus 13.12.2023 ajakirjas Sinu Mets nr 70.

Loe SIIT.

Tunnuspilt: KIKi töötajad Jõgevamaal metsa istutamas, et tähistada KIKi 23. sünnipäeva ning metsaosakonna lisandumist. (Foto: Andres Orula)

0Shares