Kuni 10. märtsini saab esitada kandidaate metsasektori tunnustamise auhinnakonkursile

Eesti Metsaselts kuulutab välja metsasektori tunnustamise auhinnakonkursi, et auhinnata üksikisikuid, organisatsioone ja meeskondi, kes on oluliselt panustanud metsanduse kestlikusse arengusse. Auhinnad antakse üle 17. aprillil 2024 toimuval metsanduse visioonikonverentsil Tartus.

Eesti Metsaseltsi presidendi Haana Zuba-Reinsalu sõnul on tunnustamiskonkursi eesmärk esile tõsta ja tunnustada metsandussektoris tegutsevaid aktiivseid ja oma erialale pühendunud inimesi ning märgata sektorile väärtust loovaid tegusid ning koostööinitsiatiive, mis on kaasa aidanud Eesti metsanduse arengule. “Tunnustamine aitab kasvatada metsanduse kogukonna ühtsust ja tutvustab ühiskonnale laiemalt Eesti metsandussektori tähtsust Eesti looduses ja majanduses,” ütles Zuba-Reinsalu. Konkurss hõlmab metsandusega tegelevaid ettevõtteid, teadlasi, valitsusasutusi, organisatsioone, kogukondi ja teisi partnereid, kes kõik teevad tööd selle nimel, et tagada metsade jätkusuutlik kasutamine ning säilitamine tulevastele põlvedele.

Tunnustusi jagatakse kuues kategoorias:

  • Aasta metsanduskoostöö
  • Aasta metsanduse innovatsioon
  • Metsandussektori aasta sõber
  • Aasta tegu metsandussektoris
  • Pikaajaline panus metsandussektorisse
  • Aasta noor metsandustegija

Kõik füüsilised ja juriidilised isikud on oodatud esitama kandidaate eelmainitud kategooriates kuni 10. märtsini 2024 (k.a).

Täpsem info konkursi kohta: https://metsainfo.ee/metsasektori-tunnustamine/

 


Eesti Metsaseltsi pressiteade 15. veebruar 2024

 

Lisaküsimuste korral palume pöörduda:

Airiin Vaasa
Tegevjuht
MTÜ Eesti Metsaselts
+372 5893 3339
airiin.vaasa@metsaselts.ee

0Shares