Sügis on hea aeg noore metsa hooldamiseks

Mets on tihedasti seotud süsteem, kus erinevate liikide vahel toimub pidev konkurents vee, valguse ja toitainete pärast. Metsa väljanägemine ja seal kasvavad liigid sõltuvad suuresti pinnasest, metsakeeles öeldes kasvukohatüübist. Samas kasvukohatüübis võib kasvada erineva ilmega mets, sageli mängivad sel juhul rolli metsaomaniku poolt tehtud valikud.

Tavaliselt on metsaomanikul õigus ise valida, kuidas ta oma metsa hoida ja kasvatada soovib. Oluline on, et metsaomanik seda õigust teadvustaks ning metsaga seotud soovid enda jaoks selgeks mõtleks – kas tulevikus soovitakse oma metsast tulu teenida, seal loodusturismi teenuseid pakkuda, metsa puutumatuna hoida või mõnda muud eesmärki täita?

Kui metsaomaniku eesmärgiks on aastate pärast endale või oma lastelastele metsast tulu teenida, tasub selle nimel varakult tööd teha. Noores metsas tehakse valgustusraiega esimene ja kõige olulisem valik – otsustatakse, milliste puude valgus- ja toitetingimusi konkureerivate puude raiumise teel parandada soovitakse. See määrab metsa koosseisu tulevikus, sest vähenenud konkurentsi tingimustes kasvavad alles jäänud puud jõudsamalt.

Noore metsa hooldamiseks on parim aeg varakevad ja hilissügis, siis on metsas lihtsam liikuda ja tööd ei sega seal pesitsevaid linde. Vaata videost, millal on õige aeg valgustusraie ette võtta ja mida valgustuse juures silmas pidada.

Noore metsa hooldamiseks saab taotleda ka toetust. Järgmine taotlusvoor kuulutatakse välja 2018. aasta kevadel.
Loe toetuse taotlemise tingimustest lähemalt toetuste lehelt.

Tööde planeerimisel ja korraldamisel abistavad metsaomanikke kohalikud metsaühistud. Ühistute kontaktid leiab SIIT.

2Shares