Sügisest on võimalik õppida metsatarkusi uuenenud õppekavade alusel

maaülikool

Maaülikooli uuendatud õppekavadest kirjutas õppelehes Sinu Mets dotsent Priit Põllumäe.

Ligikaudu kahe aasta arvukate koosolekute ja koostöö tulemusena on alates tänavu sügisest ehk õppeaastast 2019/2020 võimalik Eesti Maaülikoolis metsandustarkusi omandada juba uuenenud bakalaureuse- ja magistriõppekavade alusel. Protsessi olid kaasatud nii üliõpilased kui ka tulevaste metsandusspetsialistide võimalikud tööandjad nii avalikust kui ka erasektorist.

Kõrghariduse esimesel astmel pannakse rõhk laiapõhjalistele teadmistele – saadakse alusteadmised nii metsabioloogiast ja -ökoloogiast kui ka puidu mehhaanilisest ja keemilisest töötlemisest. Mahukas valikainete moodul võimaldab üliõpilastel alustada oma huvidest lähtuvat spetsialiseerumist. Edasist spetsialiseerumist on võimalik jätkata juba magistriõpingute raames. Näiteks metsamajanduse magistriastmes on õpe jaotatud viie suurema valdkonna vahel – metsaökosüsteemid; metsakasvatus; metsanduslik planeerimine; metsapoliitika, ettevõtlus ja ökonoomika; teadustöö ja praktika.

Õppekavades tehtud uuendused lähtusid paljuski vajadusest kaasajastada õppe sisu ja viia see paremasse kooskõlla tööjõuturu vajadustega. Kõrgharidusele omaselt lähtutakse aga
endiselt ka teaduspõhisusest!

2020 sügisest avatakse ilmselt ka sessioonõppe vormis ingliskeelne õppekava, mis keskendub metsakorralduse ja -halduse spetsialistide ja analüütikute ettevalmistamisele.

Töö õppekavade parendamisega ei ole lõppenud. Koostöös üliõpilaste ja tööandjatega püüame neisse pidevalt lisada uut ja huvitavat.

Rohkem infot õppekavade ja sisseastumistingimuste kohta leiab maaülikooli veebist.

0Shares