Taastuvenergia Koda pooldab panustamist uutele koostootmisvõimsustele

BIONEER.EE:

Eesti Taastuvenergia Koda peab Elektrituruseaduse menetlemisega taasalustamist õiguskeskkonna selginemise seisukohalt oluliseks, ent riik peab vältima ühepoolseid muudatusi olemasolevatele taastuvenergia tootjatele ja keskenduma sektori jätkusuutlikule arengule.

Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammisti sõnul ootab taastuvenergia sektor seaduseelnõult stabiilse ning ettenähtava seadusandliku keskkonna pakkumist.

Õiguskeskkonna selginemine võimaldaks lõpuni viia mitmed hetkel pooleliolevad olulised projektid ja alustada saaks ka uutega. “Riik peab vältima ühepoolseid muudatusi olemasolevatele taastuvenergia tootjatele.  Sõltumatud erainvestoritest energiatootjad on valmis valdkonna arengusse jätkuvalt panustama – seda näitavad senised investeeritud enam kui 600 miljonit eurot, 3100 loodud töökohta, 21 miljonit eurot riigile tasutavaid iga-aastaseid palgamakse, ” lausus Taastuvenergia Koja juht Tammist.

Koja hinnangul on oluline tagada taastuvenergia sektori jätkusuutlik areng. „Kindlasti ei taga jätkusuutlikkust eelnõus loodud võimalused põlevkivijaamades puidu masspõletamise toetamiseks. Masspõletamine tähendaks puidu ebaefektiivset kasutamist, mis koormaks tarbijaid, ettevõtlust ja keskkonda,“ tõdes Tammist. „Puidu hinna tõstmine läbi masspõletamise toetuste tabab kõige valusamalt kodumajapidamisi, seda kas siis keskküttekulude või küttepuude hinna tõusu näol,“ leidis Tammist.

Koja hinnangul peaks riik puidu masspõletamise asemel panustama uutele koostootmisvõimsustele, mis lisavad regionaalset elektrienergia varustuskindlust. Seeläbi saaks kasutusele võtta kohalikku hakkepuitu ja luua uusi töökohti.

0Shares