Taastuvenergia tasu väheneb tuleval aastal 11,5 protsenti

E24:
Elering kinnitas järgmise aasta taastuvenergia tasu suuruseks tarbijatele 0,77 senti kilovatt-tunni kohta, mis on 11,5 protsenti vähem võrreldes lõppeva aastaga.

Järgmise aasta taastuvenergia tasu suurust mõjutab oluliselt asjaolu, et 2013. aastal on eelkõige tuuleelektrijaamadele väljamakstud toetuse summa jäänud kehvade tuuleolude tõttu prognoositust oluliselt väiksemaks.

Äsja koostatud prognoosi kohaselt ulatub taastuvatest allikatest ning tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia maht 2014. aastal 1459 gigavatt-tunnini. See tähendab, et toetuseks tuleb maksta 73,3 miljonit eurot.

Tuuleenergia osakaal on tuleva aasta toetust saava elektrienergia hulgas 41 protsenti, üle 20-megavatise võimsusega biomassil töötavate jaamade osakaal 31 ning muude allikate, näiteks hüdroenergiat, prügi või biogaasi kasutavate jaamade osakaal 12 protsenti. Ülejäänud 16 protsenti toetatavast elektrienergiast moodustab tõhusa koostootmise režiimis toodetud elekter.

Tootjate esitatud andmete, statistika ja Eleringi analüüsi põhjal kasvab toetust saava tuuleenergia kogus tuleval aastal selle aasta tasu aluseks oleva prognoosiga võrreldes 28 protsenti, jõudes seaduses toetuse ülempiiriks olevale 600 gigavatt-tunnile üsna lähedale. Biomassi puhul on tõus üheksa protsenti, tõhusa koostootmise puhul 28 ning muudest allikatest toodetud toetust saava elektri kogus langeb 18 protsenti.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et see, kas 2015. aastal jätkub kahe viimase aasta trend, kus taastuvenergia tasu tarbijatele langeb, sõltub riigikogu otsusest taastuvenergia toetustesüsteemi reformimisel. «Pidades silmas Eesti riigi võetud taastuvenergia eesmärkide täitmist 2020. aastaks ja selleks vajalikku taastuvelektri osakaalu aastate kaupa, siis olemasolev toetusskeem tagab vastava koguse tootmise. Seda ka olukorras, kus Eesti Energia Narva Elektrijaamad ei saa biomassi kasutamisel toetust ning toetatava tuuleenergia kogus on piiratud 600 gigavatt-tunniga aastas,» märkis Veskimägi.

Taastuvenergiast toodetud elektrienergia osakaaluks kogutarbimise suhtes on järgmisel aastal prognoositud 13,7 protsenti. Riigi poolt seatud eesmärk vastavalt elektrituruseaduse kavandatud muudatustele on järgmiseks aastaks 12 protsenti.

0Shares