Tagasivaade lõppevale aastale – metsale tagasiandmine on saamas normiks

valgustusraie, noorendiku hooldus

Äripäeva lisaleht Põllu- ja metsamajandus küsis metsanduse võtmeisikutelt, mida lõppev 2018. aasta meile õpetas. Erametsakeskuse juht Jaanus Aun vastas nii:

Eks lõppev aasta tuletas meelde selle hiidlaste ülilihtsa ütluse, et pärast santi ilma tuleb hää ilm ja pärast hääd ilma jälle sant ilm.

Läinud talv oli pärast mitmeaastast vesist ilma taas korralik, mis metsatööd normaalselt teha lasi. Samas kuum suvi tuletas meelde, et ei tohi unustada kõiki neid riske, mis ilmastik meile pakkuda võib. Metsakultuuride kuivamine või tuleoht on teemad, mida metsas unustada ei saa.

Ja et puiduhinnad just madalama kvaliteediga sortimentide osas olid lõpuks ometi head, süstis see metsaomanikesse tubli annuse usku, et metsa saab küll kasumlikult majandada.

Kui vaadata pikemat perioodi ja arvestades, et palgi hind on pidevalt olnud atraktiivne, on õpetussõnum selge – metsa tasub kasvatada. Tasub hooldada, et tulevikus oleks metsaomanikul võimalus kvaliteetse puiduga turule tulla. Ja selle valguses teeb rõõmu n-ö hea mure – erametsades on metsa uuendamine nii popiks läinud, et taimi napib.

Loomulikult vajab ka see mure lähiaastatel lahendamist, aga et murrang suhtumises metsakasvatusse on aset leidmas, on märgilise tähtsusega. Metsale tagasiandmine on saamas normiks. Vahva!

39Shares