Teaduse populariseerimise auhind anti ka puiduvaldkonna edendajatele

puittooted, eksport

Eelmisel nädalal Tallinnas toimunud teadushuvihariduse konverentsil „Anname teadushuvile võimaluse II“ anti üle 2017. aasta Eesti teaduse populariseerimise auhinnad. Tiiu Silla nimelise elutööpreemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest pälvis astrofüüsik Ene Ergma, tunnustatud sai ka puiduvaldkonna enendaja Merkuur.

Parima uue algatuse eest teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel sai tunnustuse Merkuur ja nende poolt välja arendatud mobiilsed töötoad. Ettevõtte eesmärgiks on tutvustada noortele metalli- ja puidusektori ameteid, töövõtteid, töövahendeid ning pakkuda käed-külge viisil võimalust katsetada ametitega seotud tööülesandeid, et tõsta noorte tehnoloogia- ja insenerivaldkondadega seotud karjääriteadlikkust ning konkurentsivõimet.

Meeskond rändab oma mobiilsete töötubadega üle Eesti, et noori inspireerida ja leevendada süvenevat tööjõupuudust. Noorteni soovitakse viia tehnoloogiavaldkondade praktilise ja ettevõtlusega seotud õpikogemust, et suurendada noorte teadlikkust tulevikus erialade valikul.

Tööturg vajab insenere

Kevadel rääkisid ettevõtmise eestvedajad Delfile, et idee luua säärane ettevõte tuli sellest, et noored ei tule õppima metalli- ja puidusektoriga seotud ameteid ega vali insenerikarjääri. Samas on Eesti tootmis- ja tööstusvaldkondades on puudus kvalifitseeritud tööjõust. See on oluline ühiskondlik kui hariduspoliitiline teema, millele otsivad lahendust nii ettevõtted, erialaliidud kui haridusasutused. Hetkeolukorda võib kirjeldada järgnevalt, et Eestis ei ole ühtegi tööstusharu, mis ei vaevleks üha süveneva oskustöötajate ja spetsialistide puuduse käes, aktiivselt otsitakse taga nii oskustöölisi, insenere kui juhte.

Tehnoloogiavaldkondade tutvustamine ja populariseerimine omab tähtsat rolli noorte igapäevaelu valikute tegemisel, esimeste praktiliste töökogemuste saamisel ja tulevikuerialade valikul. Teadlikumad valikud ja praktilised kogemused annavad noorele võimaluse siseneda enesekindlamana tööturule, teostada ennast erialases valdkonnas ning olla vääriliselt tasustatud ja hinnatud valdkonna spetsialist.

Merkuuri pakutavatest töötubadest ja muudest tegemistest saab täpsemalt lugeda nende kodulehelt.

0Shares