Tihemetsa metsi hakkab haldama Luua Metsanduskool

Luua Metsanduskool:

Tuleva aasta algusest hakkab Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Tihemetsa metskonna metsi haldama Luua Metsanduskool. Vastava otsuse langetas Haridus- ja Teadusministeerium aprillikuu lõpul.

Haridusministeeriumi kutsehariduse osakonna asejuhataja Teet Tiko sõnul tekib nii ühtne metsandusõppe praktikabaas. „Kuna Pärnumaa Kutsehariduskeskus koondas õppijate arvu vähenemise tõttu sel sügisel metsanduse valdkonna õppe Pärnusse, tuli lahendada ka Tihemetsa metsa saatus. Parimaks variandiks oli metsade üleandmine metsanduse kutseharidust andvale Luua Metsanduskoolile, kes hakkab neid metsi kasutama tulevaste metsameeste väljaõppes praktikabaasina,“ selgitas Tiko.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktor Riina Müürsepp lisas, et muutused ei tähenda metsandushariduse lõppu Pärnumaal. „Kool jätkab metsanduse valdkonnas täiendkoolitusi ja õpipoisiõpet PRÕM projekti raames. Oluliselt laiendame koostööd ka Luua Metsanduskooliga,“ lisas Müürsepp.

Teet Tiko sõnul on Luua Metsanduskoolil Eestis parim kompetents õppemetsade majandustegevuse sidumisel õppetöö vajadustega. „Luua Metsanduskooli juurde kuulub juba aastakümneid metsamaa, mida haldab kooli õppemetskond. Kooli tegevus on näidanud, et seal on väga head spetsialistid ja oskusteave sidumaks praktilist õppetööd metsa majandamisega,“ rääkis Tiko.

Haridusministeeriumi otsust toetab ka metsanduse ja puidutööstuse tööjõuvajadust prognoosinud OSKA raport, milles analüüsiti Eesti majanduse arenguks vajalike oskuste ja tööjõu vajadust lähema 10 aasta jooksul. Analüüsi koostanud eksperdid tõid Luua Metsanduskooli esile kui metsanduse erialade juhtiva kutseõppeasutuse, kus ainsana õpetatakse metsandusvaldkonnas tööturule nii vajalikke harvesteri- ja forvarderioperaatoreid. Tööandjad pidasid otstarbekaks koondada Eestis metsandusvaldkonna kutseõppe oskusteabe, valdkonna tugevad õpetajad ja praktikud ning ressursimahukas masina- ja simulaatoripark ühte kooli.

Luua Metsanduskooli direktori Haana Zuba-Reinsalu sõnul tähendab hallatava metsamaa pindala suurenemine Luua Metsanduskoolile eelkõige paremaid võimalusi õpilaste praktilise õppe korraldamiseks, kuid enne õppetöö alustamist tuleb lahendada mitmeid praktilisi probleeme. „Kõige esimese tegevusena tuleb meil end Tihemetsa oludega väga hästi kurssi viia. Juba mai keskel kohtume Tihemetsa metskonna inimestega ning arutame üheskoos tulevikku. Meeles tuleb pidada ka seda, et tegelikult toimuvad muutused metsamaade halduses alles tuleva aasta alguses, kuni selle ajani on aeg plaane teha ja tulevikku kavandada. Usume, et Luua Metsanduskool suudab Tihemetsa metsandust elavdada. Samuti hakkavad Tihemetsas tegutsema meie praktikandid, keda tuleb toita ja majutada. Selles osas loodame kohalike turismiettevõtjate peale, kellega saaksime teha mõlemale poolele kasulikku koostööd turismihooajavälisel ajal.“

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuses suleti eelmise aasta septembris. Voltveti mõis anti üle RKASile, Tihemetsa metsakonna saatus jäi kevadeni lahtiseks.

0Shares