Toetust küsiti metsauuendustööde eest 6081 hektaril

metsa uuendamine

Sel nädalal lõppes metsa uuendamise toetuse I vooru taotluste vastuvõtt. Erametsakeskuse toetuste üksus tegi laekunud taotlustest esialgse ülevaate.

Tänavu istutatud taimede ja hooldatud kultuuride ning sel ja eelmisel aastal ettevalmistatud maapinna eest küsisid toetust 1037 metsaomanikku. Nendest 98% ehk 1016 omanikku esitasid oma taotluse metsaühistu kaudu. Enam kui kolmveerand toetuse küsijatest, 807 metsaomanikku olid füüsilised isikud, 186 juriidilised isikud ja 44 FIE-d.

Toetust küsiti metsataimede soetamise ja istutamise eest 2159 hektarile, maapinna ettevalmistamise eest 2911 hektaril ning noorte metsakultuuride hooldamise eest 1011 hektaril. Toetust küsinud metsaomanikud istutasid enim kuuske (1902 hektarile), kuid ka mändi (168 ha), kaske (81 ha) ja teisi puuliike (8 ha). Enim tehti metsauuendustöid Võru- ja Lääne-Viru maakonnas.

Kokku küsiti metsa uuendamise toetust I voorus 1 226 134,40 eurot. Toetusvooru eelarvest (750 tuhat eurot) kahjuks kõigi taotluste rahastamiseks ei piisa. Erametsakeskuse toetuste üksus on välja arvutanud esialgse rahastamise määra, mille järgi oleks maksimaalne toetus 1322 eurot. See summa võib aga taotluste menetlemise käigus muutuda.

Erametsakeskusel on kõigi taotluste läbivaatamiseks ja otsuste tegemiseks aega 120 päeva. Metsa uuendamise toetuse II voor toimub detsembris, taotluse esitamise tähtpäev avaldatakse toetuste lehel juuli lõpus.

 

0Shares