Tornator premeeris metsapatoloogiateemaliste magistritööde autoreid

Tornator, eramets, metsaharidus

Eesti suurim metsaomanik Tornator Eesti OÜ andis juba kolmandat aastat välja magistritöö preemia, sel korral pälvisid tunnustuse metsapatoloogia uurijad.

Tornatori 1000 euro suuruse magistritöö preemia tööde valimine ei olnud lihtne, kuna lõputöid tehti mitmetel huvitavatel teemadel. Aina enam pööratakse teaduses tähelepanu süsinikuringe ja metsamajandamise vaheliste seoste uurimisele ning palju loodetakse digitaliseerimisest ja kaugseirest. Need teemad on ka Tornatori arvates päevakajalised ja on oluline, et nendega tegeletakse. Kogu selle arengu juures ei tohi aga Tornatori silmis unustada seda põhilist – puid metsas ja nende tervist.

Tänavune  preemia jagunes kahe sarnase metsapatoloogia magistritöö vahel, millel mõlemal oli hindeks A ehk suurepärane:

  1. „Juure- ja tüvemädanike kahjustused 41-80 aastastes hariliku kuuse (Picea abies (L.) Karst.) puistutes“. Autor: Kätlin Piiskop; juhendajad: Elisabeth Rähn, Rein Drenkhan ja Tiia Drenkhan.
  2. „Juure- ja tüvemädanike kahjustuste analüüs üle 80 aastastes hariliku kuuse (Picea abies (L.) Karst.) puistutes“. Autor: Merit Fjodorov; juhendajad: Tiia Drenkhan ja Rein Drenkhan.

Tornator Eesti OÜ magistritöö preemia kuulutati välja ettevõtte kümnendal tegutsemisaastal Eestis vähemalt kümneks aastaks.

Lisaks tunnustati ka teisi metsanduse erialade lõputöid, preemia andsid välja ka RMK, EMPL (2 tk) ning Järvselja Õppe- ja Katsemetskond.

0Shares