Tornator võttis kasutusele tarkvararoboti

Natura, ePRIA, metsameede, arvuti, e-taotlus

Eesti suurim erametsaomanik Tornator Eesti OÜ andis teada, et võttis kasutusele tarkvararoboti.

Roboti ülesanne on puidumüügi andmete sisestamine Tornatori andmebaasi. Puiduostjad saadavad csv formaadis mõõtmisaktid roboti e-posti aadressile ning robot hakkab jäljendama inimkasutaja käitumist infosüsteemis.

Protsess lühidalt on selline:

  • robot saab csv faili,
  • tuvastab selle sisu,
  • logib oma kasutajanimega Tornatori infosüsteemi,
  • otsib failis oleva koodi järgi üles õige langi ja lepingu,
  • lisab uue mõõtmisakti,
  • hakkab vastavalt csv failis olevatele sortimentidele neid ükshaaval sisestama.

Tornatori teatel teeb robot tegutseb robot samamoodi, nagu seda teeks töötaja. Robot lisab kõik vajaliku info: kuupäeva, sortimentide nimetused, nende kvaliteedi, konfiguratsiooni, kogused ja hinnad. Kui robot on töö lõpetanud, siis saadab tehtud tööst raporti vastutavatele töötajatele. Roboti töö on jälgitav jooksvalt varem välja arendatud PowerBI raportites.

Roboti kasutuselevõtt vähendab monotoonset töömahtu võimaldades töötajatel tegeleda tootlikumate ülesannetega, kiirendab andmete sisestamist, vähendab andmete sisestamisel tekkivaid vigasid ning võimaldab jälgida sortimentide kohta rohkem andmeid. Tegemist on järjekordse näitega metsanduses toimuvast innovatsioonist.

0Shares