Üraskikahjustuste ennetamiseks saab küsida toetust

Kuni 13. septembrini saavad erametsaomanikud esitada Erametsakeskusele toetuse taotlusi üraskikahjustuste ennetamiseks. Vooru eelarve on 70 tuhat eurot. 

Üraskikahjustuste ennetamine on metsaomanikele väga oluline, kuna see aitab hoida metsa tervist. Teist aastat järjest on erametsaomanikel võimalik taotleda toetust kuuse-kooreüraski kahjustuste ennetamiseks. “Kuuse-kooreürask on meie metsades üsna tavaline mardikas, kuid viimaste aastate soodsad talved ja suvised kuumalained on aidanud kaasa üraskite tavapärasest suuremale levikule. Oma metsade kaitseks on metsaomanikul ise võimalik midagi ette võtta,” selgitas Erametsakeskuse juhatuse liige Gunnar Reinapu.

Erametsakeskus toetab kolme tegevust, mis aitavad vähendada üraskite arvukust. Kuna tormis kahjustada saanud kuused võivad uuteks üraskikolleteks kujuneda, toetatakse tormis kahjustatud puude likvideerimist. Samuti toetatakse feromoonpüüniste kasutuselevõttu, et püüda üraskeid lendluse ajal, enne kui nad hakkavad puid kahjustama. Kolmanda võttena toetatakse püünispuude õigeaegset langetamist ja väljavedu, et sel viisil metsast üraskid eemaldada. Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist.

Täpsemate toetuse kasutamise reeglite osas tasub eelnevalt pidada nõu kohaliku metsaühistuga ja tutvuda tingimustega siin.

0Shares