Infopäeva lõpetas pilguheit kooreüraskite ellu

Eile toimus selle aasta viimane metsanduse infopäev, mis tõi Pärnusse saalitäie meie metsadest hoolivaid ja nende käekäigust huvituvaid inimesi.

Infopäeval tutvustati nii erametsanduse toetusmeetmeid, anti ülevaade MAK2030 (metsanduse arengukava aastani 2030) hetkeseisust ning räägiti sellestki, kuidas võidelda Euroopas palju pahandust tegeva kuuse-kooreüraskiga.

Metsandusega lähedalt seotud inimeste jaoks kõige praktilisem oli just viimane, Keskkonnaagentuuri metsaosakonna peaspetsialisti Heino Õunapi ülevaade kuuse-kooreüraskitest.

Heino Õunap

Tänavu on palju tähelepanu saanud erakordselt suured üraskirüüsted Kesk-Euroopas – kriisis on Tšehhi metsandus, ulatuslikest kahjustustest on teatanud mitmed Saksamaa liidumaad ning puutumatuks pole jäänud ka Rootsi. Ehkki üraskid pole meil veel epideemiamõõtu võtnud, on probleem päevakorral ka Eestis ja teateid üraskikahjustustest tuleb mitmelt poolt – Põhja-Eestist vähem, lõuna poolt sagedamini.

Õunapi sõnul on üks olulisi abinõusid kuuse-kooreüraski kahjustuste vähendamiseks ja vältimiseks õigeaegsete harvendusraiete tegemine noortes puistutes ja nende vältimine vanemates puistutes.

Noores, kuni 30-aastases metsas hooldusraie tegemiseks saab metsaomanik Metsameetme raames toetust küsida ka Erametsakeskuselt. Järgmine metsameetme voor toimub 2020. aasta veebruaris.

Samuti aitab üraskikahjustusi ennetada segapuistute kasvatamine ja kuusikute erinev vanuseline struktuur – kõige ohtlikumad on suurtel aladel laiuvad ühevanused kuusikud.

Metsandustoetuste infopäeva korraldas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Maaeluministeeriumi, SA Erametsakeskuse ja Eesti Erametsaliiduga.

Pärnu infopäeva ettekandeid saab vaadata erametsaportaalist.

Järgmised metsandustoetuste infopäevad toimuvad jaanuaris 2020 Tallinnas, Tartus ja Pärnus, täpsem ajakava selgub peagi ning selle leiab erametsaportaalist.

0Shares