Uudse metsamasina esitlus

 METSAMEES, Kristiina Hanga: Aprillikuu viimastel päevadel töötas RMK maadel Mooste lähistel Soome metsatehnikatootja Fixter OY peenmetsa-varumise masin, mis pakendab lõigatud puidu koheselt vihkudesse. Masina tööd kogunes uudistama hulgaliselt RMK koostööpartnereid – niisugust masinat Eestis seni keegi veel ei kasuta.

Fixteri esitluspäeval lõikas masin võsa, misjärel see ka kohapeal puruks hakiti, et demonstreerida, kuidas forwarder puiduvihke haarata ja transpor­tida saab. Samuti tegi Fixter noores männimetsas harvendusraiet. Masina jõudluseks kujunes võsa-lõikamisel 11,6 tihumeetrit tunnis, harvendus­raiel aga 7,3 tihumeetrit.

Fixteri Eesti esindaja OÜ Agrosilva Kaubandus juhataja Heino Türk kinnitas, et Fixteriga töötades on jõudlus suurem. Kuna masin võsa pakendades puitu tihendab, mahub kokkuvõttes transportima suuremas mahus puitu kui nn lahtises koormas. Ka on Türki sõnul pallitatud vihke lihtsam langilt ära transportida. „Pallitatud puit kuivab palju kiiremini,” lisas Türk veel ühe võsapakendajal töötamise eelise.

Masin seob puidu vihku kilevõrguga, mis hakkuris tükkideks laguneb.

Et masin teeb tõhusat tööd, selles kohaletulnud ei kahelnud, küsimust aga tekitas, kas see meie oludes end ära tasub, kuna hakkpuidu valmistamiseks praeguses turusituatsioonis kasutatakse pigem ümarpuitu, kui hakatakse selle tarvis võsa maha võtma.

RMK puiduturustusosakonna juhtaja Ulvar Kaubi ja RMK Kirde regiooni juhi Raivo Võlli tehtud arvutused näitavad, et tööoperatsioonide kulud Fixter-meetodil või raiel harvesteriga pluss hakkel vahelaos on põhimõtteliselt ühesuurused.
Efekt peaks tulema Fixteri kiirusest.

 

0Shares