Metsa uuendamise toetuse tähtaeg on 1. juulil

Metsa uuendamise toetuse taotlemissoovist soovitasime metsaühistule juba varakult teada anda.

Uuendamistoetust saab küsida metsataimede soetamise ja istutamise eest (kuni 400 €/ha), metsamaapinna ettevalmistamise eest (kuni 96 €/ha) ning metsauuenduse hooldamise eest (kuni 96 €/ha), kui metsas on tehtud raie või mets on hukkunud. Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist.

Metsaühistu kaudu toetust küsides on toetuse määrad kaks korda kõrgemad. Kuid kuna sama taotlemise tähtpäev kehtib ka metsaühistule, ei pruugi viimasel hetkel pöördudes teie andmed enam ühistaotlusesse jõuda. Taotluse saab esitada ka ise e-PRIA portaalis.

Millised andmed tuleks metsaühistule edastada?

Kui soovite toetust küsida metsaühistu kaudu, peaksite neile saatma järgmised andmed:

 • Milliste tööde eest toetust küsitakse?
  • Toetust saab küsida metsataimede soetamise ja istutamise, metsamaapinna ettevalmistamise ning metsakultuuri hooldamise eest.
 • Kus neid töid tehti?
  • Vaja on kinnistu katastritunnust ja eraldiste numbreid, kus töid tehti.
 • Tööde pindala
  • Kas töid tehti kogu eraldisel või väiksemas mahus.
 • Kes on kinnistu omanik?
  • Omaniku nimi ja isikukood
 • Taimede soetamise ja istutamise puhul on oluline ka:
  • Puuliik
  • Kellelt metsataimed on ostetud (kultiveerimismaterjali tarnija peab olema registreeritud majandustegevuse registris)
 • Metsakultuuri hooldamise korral:
  • kultuuri rajamise aasta (toetust saab kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri ja kuni kolme aasta vanuste looduslikult uuenenud metsataimede hooldamise eest)
  • mõned metsaühistud soovivad ka infot selle kohta, millal täpsemalt hooldustöid tehti

Metsa uuendamise toetuse I vooru saavad nii erametsaomanikud kui metsaühistud taotluse esitada 1. juuliks.

Loe taotlemise tingimuste kohta täpsemalt toetuste lehelt või küsi nõu metsaühistust.

 

0Shares