Uuenenud on metsateadlaste loodud noore metsa hooldusraiekohti soovitav kaart ja hooldusR mobiiliäpp

Metsaomanik saab võtta riiulist metsa majandamise kava või vaadata riikliku metsaregistri andmebaasi kasutajaliidesest internetis metsa takseerkirjeldusi. Harjumuspärane info esituslaad ja praktikas juurdunud takseertunnuste komplekt tunduvad loomulikud. Siiski, metsa takseerkirjeldusi ja eraldiste kaarti hoitakse arvutite andmebaasides, millest paberkujul metsamajanduse kava või soovitused kirjutab selleks ettenähtud programm. Mistahes andmebaaside kasutamiseks ja andmeanalüüsiks on olemas eraldi programmid. Samas, kui andmete vaatamiseks tekib harva vajadus, siis on mugav, kui infot on võimalik kasutada lihtsal viisil.

Nii valmis 2023. aasta novembris Tartu observatooriumis esimene kogu Eestit kattev noorte metsade hooldusraievajaduse indikatioonikaart. Kaart loodi Maa-ameti aerolidari andmete põhjal. Kõiki üksikasju saab täpsemalt lugeda kaugseire.ee lehelt. Kaardi vaatamise lihtsustamiseks täiendasime ka tasuta mobiilirakendust ehk äppi HooldusR (rakendust saab alla laadida Google Play Store‘st.

Rakendus HooldusR toimib “kandikuna”, mis toob andmeanalüüsi tulemused metsaomanikuni. Rakendus kuvab hooldusraie vajaduse kontrollimiseks kaardi, lisab metsaeraldiste piirid, võimaldab valida taustale aerofoto või temaatilise kaardi.

Rakendusse on lisatud ka lihtne märkmik, kuhu kirja panna, kas soovitus on õige või näiteks miskipärast hoopis puudub – seda näeb kõige paremini metsas kohapeal. Kui selline info saata kaardi koostajatele, siis saab andmetöötluse metoodikat täpsustada, sest kaart vajab ka edaspidi ajakohastamist.

Kaardil märgitud ala tuleks metsas üle kontrollida ja kui tekib kõhklusi, siis on alati mõistlik enne raie alustamist abi küsida kohalikust metsaühistust või metsakonsulendilt.

Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammi metsanduse programmi (2023-1 – 08.02.2023-13.03.2023) meetmest “RE.4.8 Metsandus”.

Autorid:

MAIT LANG – kaasprofessor, Eesti Maaülikool, Tartu Ülikooli Tartu observatoorium

OLEKSANDR BORYSENKO – külalisteadur, Tartu Ülikooli Tartu Observatoorium

Seotud lood: Eesti metsad pealtvaates – kus oleks vaja teha hooldusraiet?

0Shares