Valitsus kiitis heaks Valgamaal asuva Riidaja looduskaitseala loomise

Valitsus kiitis eilsel istungil heaks Valga maakonnas Põdrala vallas asuva Riidaja looduskaitseala loomise ja kehtestas sealse kaitse-eeskirja.

“Riidaja kaitsealal asuvad metsad on nii riiklikult kui ka rahvusvaheliselt ohustatud ja haruldased, seega on nende kaitsmine meie selge kohustus,” rääkis keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.

“Tegemist on ligikaudu saja-aastaste salumetsade ja kuusikutega, mida pole Euroopa põhjaosas palju säilinud. See omakorda tähendab, et lisaks metsadele endile on väljasuremisohus kõik taimed, loomad ja seened, kes vajavad elupaigana just sellist ümbrust, lisas Pentus-Rosimannus

Valga maakonnas Põdrala vallas asuva Riidaja looduskaitseala pindala on 12,9 hektarit ning see asub täielikult riigimaal. Kaitseala eesmärgiks on hoida vanu laialehiseid salumetsi ja rohunditerikkaid kuusikuid.

Riidaja looduskaitseala võeti Natura alade nimekirja 2004. aastal, tänase otsusega täpsustub ka selle üle-Euroopalise tähtsusega kaitseala kaitsekord. Koos lähedalasuvate Rubina ja Soontaga looduskaitsealadega tekib puutumatu metsaala, mis aitab kaasa salumetsaliikide levimisele ning selle eriti haruldase metsatüübi säilimisele.

Riidaja looduskaitsealal kasvavad ka III kaitsekategooria taimeliigid aialehine neiuvaip (Epipactis helleborine) ja vööthuul-sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii) ning samblaliik sulgjas õhik (Neckera pennata). Metsade kaitse alla võtmine tagab piisava kaitse ka neile haruldastele liikidele.

Kaitseala metsad on praegu suuresti inimetegevusest puutumata ning vastavalt kaitse-eeskirjale tuleb ka tulevikus tagada loodusliku arengu jätkumine. Kaitsealal on keelatud majandustegevus, loodusvarade kasutamine, rahvaürituste korraldamine, uute ehitiste püstitamine, lõkke tegemine ning maaparandussüsteemide hoiutööd ja veerežiimi muutmine.
 

 

0Shares