Võhmas valmis ainulaadne koostootmisjaam

ERR UUDISED, Oliver Kahu: Võhmas valmis keskkonnasõbralik hakkepuitu kasutav koostootmisjaam, mis töötab pürolüüsi põhimõttel toimival tehnoloogial.

Võhma koostootmisjaam on esimene omataoline Eestis, sest pürolüüsi põhimõttel toimivat tehnoloogiat pole varem soojus- ja elektrienergia tootmiseks kasutatud. Koostootmisjaam võimaldab hakata pakkuma Võhma elanikele sooja tarbevett aastaringselt. Lisaks on koostootmisjaama soojusenergia odavam katlamajas toodetavast energiast. Jaama rajas Alternatiivenergia Grupp, kelle jaoks on see teine elektrijaama rajamise projekt. Varasemalt on ettevõte töösse andnud Leevi hüdroelektrijaama ning nõustanud hüdroelektrijaamade rajamist. Jaama rajamist rahastas KredEx investeerimislaenu käendusega ning toetas keskkonnainvesteeringute keskus kvoodimüügist saadud vahenditest. Koguinvesteering jaama rajamisse on 0,7 miljonit eurot.

 

0Shares