Puiduenergia

Puiduenergia kui metsakasutuse arenev suund
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. a direktiiv (2009/28/EÜ) taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta seab eesmärgiks, et aastaks 2020 peab taastuvenergia osakaal kogu energiatarbimisest olema Eestis 25% ning biokütuste osakaal Eesti transpordis 10%. Praegu on kogu taastuvenergeetika osakaal 15-17%, biokütuse kasutamise osakaal u 1%. Energiatootmiseks vajatakse aastaks 2020 ligi 1/3–1/2 võrra rohkem puitu kui praegu kasutatakse. Nii on energiasektorist kujunemas lähiaastatel metsandusvaldkonnale oluline partner. Et uusi puidukasutuse võimalusi paremini ära kasutada on metsandusala asjatundjal vajalik end energiateemadega kurssi viia – tihu- ja ruumimeetri kesksest mõtlemisest peab jõudma energiaühikute tundmiseni. Et hõlbustada orienteerumist puiduenergia valdkonnas, kogub Erametsakeskus käesolevale leheküljele erinevaid bioenergiaga seotud materjale.

Artiklid ajakirjast BioEnergia
Kokkuleppel Soome mittetulundusühinguga Puuenergia RY saab Erametsakeskus avaldada tõlkematerjale bioenergia valdkonna eriväljaandest BioEnergia. Täpsem info ajakirja ja selle tellimisvõimaluste kohta asub siin:http://www.puuenergia.fi/bioenergia-lehti/index.html 

Loe puiduenergia  artikleid siit!

0Shares