Erametsakeskus jagab tänavu ligi 11,7 miljonit eurot erametsanduse toetuseks  

Erametsakeskuse kaudu saavad erametsaomanikud ja metsaühistud 2022. aastal metsandustoetusi ligi 11,7 miljoni euro ulatuses. Uudse toetusliigina lisandus väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetus ehk piirangute toetus.

“Erametsaomanike toetamine on Eesti metsade hea käekäigu üks alustaladest. Meil on hea meel, et toetuse saajate ring laieneb — uue toetuse liigina on nüüd võimalik saada piirangute toetust. Selle eesmärk on ökoloogilise seisund säilitamine ja parandamine ning erametsaomanikule piirangute järgimise tõttu saamata jääva tulu kompenseerimine,” kommenteeris Erametsakeskuse juhatuse liige Gunnar Reinapu.

Piirangute toetust on võimalik saada piiranguvööndi, hoiuala või sellise ala kohta, mille osas on algatatud kaitse alla võtmise menetlus looduskaitseseaduse § 9 lõike 1 tähenduses ehk osad projekteeritavad alad. Seni said kompensatsiooni vaid Natura 2000 võrgustikku kuuluvate alade omanikud ja väljaspool võrgustikku asuvate sihtkaitsevööndis asuvate metsade eest.

2022. aastal on mõnevõrra suurenenud metsameetme eelarve küündides kokku üle 2,3 miljoni euro. Sellest 426 000 eurot metsakahjustuste ennetamiseks ning kahjustatud metsa taastamiseks.

Varasemast mõnevõrra suurem on Natura toetuse eelarve ulatudes üle 5 miljoni euro. Suurenenud on ka metsa uuendamise toetuse eelarve, mis kahe vooru kohta kokku on 1,48 miljonit eurot. Metsaomanike nõustamiseks on sel aastal jätkuvalt 480 tuhat ning metsaühistu toetuseks pool miljonit eurot. Metsamaaparandustööde toetuse eelarve on 250 tuhat, üraskitõrje toetuseks 70 tuhat ning pärandkultuuri säilitamise toetuseks 10 tuhat eurot.

Jätkuvalt on erametsaomanikel võimalus sõlmida lepinguid vääriselupaiga kaitseks.

Toetuste taotlemise tähtajad ja eelarved 2022. aastal:

Tähtaeg Toetus Eelarve
10. märts Metsaomanike nõustamise toetus 480 000
10. märts Metsaühistu toetus 500 000
4.-22. aprillini Natura mets 5 015 000
4.-22. aprillini UUS! Looduskaitseliste piirangute toetus rahastatakse kõik nõuetekohased taotlused
1. juuli Metsauuendamise toetus 840 000
1. juuli Pärandkultuuri säilitamise toetus 10 000
1. sept Metsamaaparandustööde toetus 250 000
13. sept Üraskitõrje toetus 70 000
15. septembrist —
6. oktoobrini
Metsameede  meetme 8.3 ja 8.4 eelarve 426 000 eurot ning meetme 8.6 eelarve 1 890 000 eurot
1. detsember Metsauuendamise toetus 640 000
13. detsember Metsa inventeerimise toetus 200 000
aastaringselt Vääriselupaiga kaitseks lepingute sõlmimine 270 000

 

0Shares