Erametsaomanike huvi metsade uuendamise vastu püsib jätkuvalt kõrge

1. detsembril lõppenud metsa uuendamise toetuse taotlusvoorus taotleti toetust 1186 metsaomaniku eest kogusummas 1,027 miljonit eurot. Sealhulgas küsiti toetust metsataimede soetamiseks ja istutamiseks 480 496 eurot, maapinna ettevalmistamiseks 291 243 eurot ning metsauuenduse hooldamiseks 255 714 eurot.

Kokku laekus Erametsakeskusele 26 taotlust. Jätkuvalt on populaarseimaks metsa uuendamisel istutatavaks taimeks kuusk, järgnevad mänd ja kask.

Metsa uuendamise toetuse taotluste maht on võrreldes eelmise aastaga jäänud kokkuvõttes samaks. „2021. aastal esitati Erametsakeskusele metsa uuendamise toetuse taotlusi kogusummas 1,011 miljonit eurot, seega taotleti tänavu toetust sisuliselt samas mahus, mis eelmisel aastal samal ajal,“ selgitas Erametsakeskuse toetuste üksuse juht Piia Kiivramees. „Küll aga võib välja tuua seda, et võrreldes äsja lõppenud vooru eelmise aasta detsembri vooruga, taotletakse sel aastal toetust pisut rohkem taimede soetamiseks ja istutamiseks (kasv 14%) ning teistele tegevustele varasemast pisut vähem (st maapinna ettevalmistamiseks küsiti 6% ja metsauuenduse hooldamiseks 10% mullusest vähem toetust),“ lisas Kiivramees.

„Meil Erametsakeskuses on hea meel tõdeda, et kuigi kõik kulud on võrreldes mullusega väga kiiresti tõusnud, siis hinnatõusust hoolimata on erametsaomanike huvi oma metsa uuendamise vastu püsinud jätkuvalt suur. See näitab selgelt meie metsaomanike vastutustundlikku suhtumist metsamajandamisse,“ ütles Erametsakeskuse juht Gunnar Reinapu. „Metsa uuendamisele tehtavad kulutused on sageli üsna suured ning enamasti saavad selle töö vilju nautida alles järgmised põlved. Seetõttu aitabki riik metsa uuendamise toetusega metsaomaniku tehtud kulutusi osaliselt kompenseerida, et meil oleks ka tulevikus ilusat ja väärtuslikku metsa, mille üle uhked olla,“ lisas Reinapu.

Erametsakeskuse kaudu toetatakse metsa uuendamise toetuse raames metsataimede soetamist ja istutamist, metsamaapinna ettevalmistamist ning metsauuenduse hooldamist, kui metsas on tehtud raie või mets on hukkunud. Erametsaomanikel on toetuse abil võimalik saada metsa uuendamisele tehtud kulutustelt osaliselt raha tagasi esitades metsaühistu kaudu Erametsakeskusele toetuse taotluse.

Erametsakeskus teeb toetuse otsuse 120 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast otsuse tegemist. Kui eelarvest ei piisa kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, arvutatakse toetuse rahastamise määr iga metsaomaniku kohta. Käesoleva aasta esimese taotlusvooru eelarve oli 840 000 ning teise vooru eelarve 640 000 eurot.

Täpsema info metsa uuendamise toetuse tingimuste ja taotlemise kohta leiab Erametsaportaalist toetuse lehelt.

 

Metsa uuendamise toetuse 2022. a II taotlusvoorus taotletud pindala maakondade lõikes:

Maakond

Istutamine (ha)

Maapinna ettevalmistus (ha)

Hooldamine (ha)

Harju maakond 104,55 236,22 155,95
Hiiu maakond 0,30 8,47 4,40
Ida-Viru maakond 23,64 84,91 109,93
Jõgeva maakond 54,57 177,26 198,71
Järva maakond 83,47 210,49 138,20
Lääne maakond 30,69 70,08 81,02
Lääne-Viru maakond 148,55 407,55 427,88
Põlva maakond 71,98 231,77 236,23
Pärnu maakond 160,47 257,93 149,51
Rapla maakond 107,77 252,45 136,86
Saare maakond 53,73 188,25 52,07
Tartu maakond 99,90 301,49 142,77
Valga maakond 75,05 188,46 224,34
Viljandi maakond 91,18 206,16 359,41
Võru maakond 95,39 212,29 246,41
Kokku (ha) 1 201,24 3 033,78 2 663,69

 

0Shares