Huvi metsamaaparandustööde toetuse vastu on tänavu kasvanud

Metsamaaparandustööde taotlemiseks esitati septembri alguses olnud tähtajaks 55 taotlust kogusummas enam kui 296 000 eurole. Toetuse abil soovitakse korrastada üle 129 kilomeetri kuivenduskraave, mida on 15 kilomeetrit rohkem kui mullu.

Metsamaaparandustoetuste andmise eesmärk on metsamaa veerežiimi ja juurdepääsutingimuste ning metsa majandusliku väärtuse parandamine. Toetus on mõeldud olemasoleva maaparandussüsteemi hooldamiseks. Toetatakse olemasolevate kuivenduskraavide ja eesvoolu puhastamist settest, voolunõlva rajamist ja truubi asendamist.

Tänavusest, 250 000 euro suuruse eelarvega taotlusvoorust küsiti toetust enam kui 25 kilomeetri eesvoolu puhastamiseks ja 129 kilomeetri kuivenduskraavide hooldamiseks. Voolunõlvasid soovitakse rajada 6,3 kilomeetrit ning asendada rohkem kui 460 truupi.

“Eestis sajab aastas rohkem kui jõuab aurustuda. Nii takistab liigne veehulk paljudes kohtades meie metsade kasvamist. Toetusega saab korda teha vanad, tihti juba vanaisade ajal või varemgi rajatud kraavid ja on hea meel näha, et tänavu on erametsaomanikud seda võimalust väga aktiivselt kasutanud,“ kommenteeris Erametsakeskuse juhatuse liige Jaanus Aun.

Erametsakeskus teeb taotluse rahuldamise otsused 120 päeva jooksul pärast taotluse esitamise tähtpäeva ja toetuse maksmise otsuse 120 päeva jooksul pärast tehtud tööde dokumentide esitamist. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast makse otsuse tegemist.

Järgmine võimalus metsamaaparandustööde toetuseks taotlusi esitada on 2021. aastal.

Käesoleva aasta õppelehe Sinu Mets suvenumbris kirjutas projekteerija Lauri Aavik pikemalt sellest, miks metsakuivendus on piirkonniti hädavajalik (https://www.eramets.ee/wp-content/uploads/2020/06/Sinu_Mets_2020_2_web.pdf) ja sügisnumbris selgitas, kas ja miks tuleb metsakraavid maaparandussüsteemide registris arvele võtta (https://www.eramets.ee/wp-content/uploads/2020/06/Sinu_Mets_2020_2_web.pdf).

 

Lisainfo:
Anniki Leppik
SA Erametsakeskus kommunikatsioonijuht
Tel 5309 8907
anniki.leppik@eramets.ee

0Shares