Toetuse saajate nimekirjad

UUS Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse saajad 2016. a

Toetuse saajate nimekiri_MMK 2016

Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise  toetuse  15. detsembri 2016.a. toimunud taotlusvooru laekus taotlusi rahalises mahus umbes 469 000 eurot. Toetusvooru eelarve oli 450 000 eurot. Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ (edaspidi: määrus) § 16 lg 1 järgi vähendatakse toetust, kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarvet. Määruse § 16 lg 4 järgi, kui metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse kõigile nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab selle toetuseliigi taotlusvooru rahastamise eelarvet, arvutatakse kõiki nõuetele vastavaid taotlusi ja taotlusvooru rahastamise eelarvet aluseks võttes rahastamise määr määruse § 3 lõike 1 punktis 2 ja lõikes 2 nimetatud erametsaomanike kaupa, mille ulatuses rahastatakse kõik nõuetekohased taotlused. Rahastamise määr arvutatakse, kasutades määruse lisa 14 kohast arvutusvalemit. 15. detsembri 2016.a metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse taotlusvooru rahastamise määraks saadi 4887,5 eurot. Nõuetele vastavaid erametsaomanikke oli 1390. Toetuse summa vähendati 4887,5 euroni 14 erametsaomanikul.

Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse saajad 2015. a teises voorus

Toetuse saajate nimekiri MMK 2015 II voorus

Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise  toetuse  15. detsembri 2015.a. toimunud taotlusvooru laekus taotlusi rahalises mahus umbes 530 000 eurot. Toetusvooru eelarve oli 250 000 eurot. Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ (edaspidi: määrus) § 16 lg 1 järgi vähendatakse toetust, kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarvet. Määruse § 16 lg 4 järgi, kui metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse kõigile nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab selle toetuseliigi taotlusvooru rahastamise eelarvet, arvutatakse kõiki nõuetele vastavaid taotlusi ja taotlusvooru rahastamise eelarvet aluseks võttes rahastamise määr määruse § 3 lõike 1 punktis 2 ja lõikes 2 nimetatud erametsaomanike kaupa, mille ulatuses rahastatakse kõik nõuetekohased taotlused. Rahastamise määr arvutatakse, kasutades määruse lisa 14 kohast arvutusvalemit. 15. detsembri 2015.a metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse taotlusvooru rahastamise määraks saadi 351,40 eurot. Nõuetele vastavaid erametsaomanikke oli 1182. Toetuse summa vähendati 351,40 euroni 309 erametsaomanikul.

Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse saajad 2015. a esimeses voorus

Toetuse saajate nimekiri MMK 2015 I voorus

Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise  toetuse  20. veebruari 2015.a. toimunud taotlusvooru laekus taotlusi rahalises mahus umbes 520 000 eurot. Toetusvooru eelarve oli 350 000 eurot. Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ (edaspidi: määrus) § 16 lg 1 järgi vähendatakse toetust, kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarvet. Määruse § 16 lg 4 järgi, kui metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse kõigile nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab selle toetuseliigi taotlusvooru rahastamise eelarvet, arvutatakse kõiki nõuetele vastavaid taotlusi ja taotlusvooru rahastamise eelarvet aluseks võttes rahastamise määr määruse § 3 lõike 1 punktis 2 ja lõikes 2 nimetatud erametsaomanike kaupa, mille ulatuses rahastatakse kõik nõuetekohased taotlused. Rahastamise määr arvutatakse, kasutades määruse lisa 14 kohast arvutusvalemit.

20. veebruari 2015.a metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse taotlusvooru rahastamise määraks saadi 2544,30 eurot. Nõuetele vastavaid erametsaomanikke oli 1076. Toetuse summa vähendati 2544,30 euroni 22 erametsaomanikul.

Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse saajad 2014. a

Toetuse saajate nimekiri

Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse 20. mail 2014.a. toimunud taotlusvooru laekus taotlusi rahalises mahus umbes 700 000 eurot. Toetusvooru eelarve oli esialgu 200 000 eurot. Erametsakeskuse nõukogu otsusega suurendati eelarvet 350 000 euroni. Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ (edaspidi: määrus) § 16 lg 1 järgi vähendatakse toetust, kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarvet. Määruse § 16 lg 4 järgi, kui metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse kõigile nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab selle toetuseliigi taotlusvooru rahastamise eelarvet, arvutatakse kõiki nõuetele vastavaid taotlusi ja taotlusvooru rahastamise eelarvet aluseks võttes rahastamise määr määruse § 3 lõike 1 punktis 2 ja lõikes 2 nimetatud erametsaomanike kaupa, mille ulatuses rahastatakse kõik nõuetekohased taotlused. Rahastamise määra arvutamiseks kasutatakse määruse lisa 14 kohast arvutusvalemit.

20. mai 2014.a metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse taotlusvooru rahastamise määraks saadi 543,90 eurot. Nõuetele vastavaid erametsaomanikke oli 1545. Toetuse summa vähendati 543,90 euroni 151 erametsaomanikul.

UUS Metsa uuendamise toetuse saajad 2016. a teises voorus

Toetuse saajate nimekiri_MU 2016_II voorus

Metsa uuendamise toetuse 01.12.2016. a toimunud taotlusvooru laekus taotlusi rahalises mahus ca 670 000 eurot. Toetusvooru eelarve oli 450 000 eurot. Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ (edaspidi: määrus) § 16 lõike 1 järgi vähendatakse toetust, kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarvet. Määruse § 16 lõike 4 järgi, kui metsa uuendamise toetuse kõigile nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab selle toetuseliigi taotlusvooru rahastamise eelarvet, arvutatakse kõiki nõuetele vastavaid taotlusi ja taotlusvooru rahastamise eelarvet aluseks võttes rahastamise määr määruse § 3 lõike 1 punktis 2 ja lõikes 2 nimetatud erametsaomanike kaupa, mille ulatuses rahastatakse kõik nõuetekohased taotlused. Rahastamise määr arvutatakse kasutades määruse lisa 14 kohast arvutusvalemit. 01.12.2016. a metsa uuendamise toetuse taotlusvooru rahastamise määraks saadi 3202,60 eurot. Nõuetele vastavaid metsaomanikke oli 700. Toetuse summa vähendati 3202,60 euroni 27 erametsaomanikul.

Metsa uuendamise toetuse saajad 2016. a esimeses voorus

Toetuse saajate nimekiri MU 2016 I voorus

Metsa uuendamise toetuse 15.07.2016. a toimunud taotlusvooru laekus taotlusi rahalises mahus ca 1,2 mln eurot. Toetusvooru eelarve oli 800 000 eurot. Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ (edaspidi: määrus) § 16 lg 1 järgi vähendatakse toetust, kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarvet. Määruse § 16 lg 4 järgi, kui metsa uuendamise toetuse kõigile nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab selle toetuseliigi taotlusvooru rahastamise eelarvet, arvutatakse kõiki nõuetele vastavaid taotlusi ja taotlusvooru rahastamise eelarvet aluseks võttes rahastamise määr määruse § 3 lõike 1 punktis 2 ja lõikes 2 nimetatud erametsaomanike kaupa, mille ulatuses rahastatakse kõik nõuetekohased taotlused. Rahastamise määr arvutatakse kasutades määruse lisa 14 kohast arvutusvalemit. 15.07.2016. a metsa uuendamise toetuse taotlusvooru rahastamise määraks saadi 1801,3 eurot. Nõuetele vastavaid erametsaomanikke oli 998. Toetuse summa vähendati 1801,3 euroni 138 erametsaomanikul.

Metsa uuendamise toetuse saajad 2015. a teises voorus

Toetuse saajate nimekiri MU 2015 II voorus

Metsa uuendamise toetuse 01.12.2015. a. toimunud taotlusvooru laekus taotlusi rahalises mahus ca 830 000 eurot. Toetusvooru eelarve oli 400 000 eurot. Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ (edaspidi: määrus) § 16 lg 1 järgi vähendatakse toetust, kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarvet. Määruse § 16 lg 4 järgi, kui metsa uuendamise toetuse kõigile nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab selle toetuseliigi taotlusvooru rahastamise eelarvet, arvutatakse kõiki nõuetele vastavaid taotlusi ja taotlusvooru rahastamise eelarvet aluseks võttes rahastamise määr määruse § 3 lõike 1 punktis 2 ja lõikes 2 nimetatud erametsaomanike kaupa, mille ulatuses rahastatakse kõik nõuetekohased taotlused. Rahastamise määr arvutatakse kasutades määruse lisa 14 kohast arvutusvalemit. 01.12.2015. a metsa uuendamise toetuse taotlusvooru rahastamise määraks saadi 1699,70 eurot.

Metsa uuendamise toetuse saajad 2015. a esimeses voorus

Toetuse saajate nimekiri MU 2015 I voous

Metsa uuendamise toetuse 15. juulil 2015. a. toimunud taotlusvooru laekus taotlusi rahalises mahus ca 1,3 miljonit eurot. Toetusvooru eelarve oli 750 000 eurot. Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ (edaspidi: määrus) § 16 lg 1 järgi vähendatakse toetust, kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarvet. Määruse § 16 lg 4 järgi, kui metsa uuendamise toetuse kõigile nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab selle toetuseliigi taotlusvooru rahastamise eelarvet, arvutatakse kõiki nõuetele vastavaid taotlusi ja taotlusvooru rahastamise eelarvet aluseks võttes rahastamise määr määruse § 3 lõike 1 punktis 2 ja lõikes 2 nimetatud erametsaomanike kaupa, mille ulatuses rahastatakse kõik nõuetekohased taotlused. Rahastamise määr arvutatakse kasutades määruse lisa 14 kohast arvutusvalemit. 15. juuli 2015. a metsa uuendamise toetuse taotlusvooru rahastamise määraks saadi 1609,90 eurot.

Metsa uuendamise toetuse saajad 2014. a teises voorus

Toetuse saajate nimekiri MU 2014 II voorus

Metsa uuendamise toetuse 1. detsembril 2014.a. toimunud taotlusvooru laekus taotlusi rahalises mahus umbes 700 000  eurot. Toetusvooru eelarve oli 400 000 eurot. Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ (edaspidi: määrus) § 16 lg 1 järgi vähendatakse toetust, kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarvet. Määruse § 16 lg 4 järgi, kui metsa uuendamise toetuse kõigile nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab selle toetuseliigi taotlusvooru rahastamise eelarvet, arvutatakse kõiki nõuetele vastavaid taotlusi ja taotlusvooru rahastamise eelarvet aluseks võttes rahastamise määr määruse § 3 lõike 1 punktis 2 ja lõikes 2 nimetatud erametsaomanike kaupa, mille ulatuses rahastatakse kõik nõuetekohased taotlused. Rahastamise määra arvutamiseks kasutatakse määruse lisa 14 kohast arvutusvalemit.

1. detsembri 2014.a metsa uuendamise toetuse taotlusvooru rahastamise määraks saadi 3862,80 eurot. Nõuetele vastavaid erametsaomanikke oli 617. Toetuse summa vähendati 3862,80 euroni 27 erametsaomanikul.

Metsa uuendamise toetuse saajad 2014. a esimeses voorus

Toetuse saajate nimekiri 2014 I voorus

Metsa uuendamise toetuse 15. juulil 2014.a. toimunud taotlusvooru laekus taotlusi rahalises mahus umbes 1,2  eurot. Toetusvooru eelarve oli 600 000 eurot. Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ (edaspidi: määrus) § 16 lg 1 järgi vähendatakse toetust, kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarvet. Määruse § 16 lg 4 järgi, kui metsa uuendamise toetuse kõigile nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab selle toetuseliigi taotlusvooru rahastamise eelarvet, arvutatakse kõiki nõuetele vastavaid taotlusi ja taotlusvooru rahastamise eelarvet aluseks võttes rahastamise määr määruse § 3 lõike 1 punktis 2 ja lõikes 2 nimetatud erametsaomanike kaupa, mille ulatuses rahastatakse kõik nõuetekohased taotlused. Rahastamise määra arvutamiseks kasutatakse määruse lisa 14 kohast arvutusvalemit.

15. juuli 2014.a metsa uuendamise toetuse taotlusvooru rahastamise määraks saadi 1520,80 eurot. Nõuetele vastavaid erametsaomanikke oli 775. Toetuse summa vähendati 1520,80 euroni 153 erametsaomanikul.

Metsamaaparanduse toetuse saajad 2016. a

Metsamaaparandustööde toetuse 01.09.2016. a toimunud taotlusvooru laekus taotlusi rahalises mahus umbes 500 000 eurot. Toetusvooru eelarve oli 300 000 eurot. Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ (edaspidi: määrus) § 16 lõike 1 järgi vähendatakse toetust, kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarvet. Määruse § 16 lõike 4 järgi, kui metsamaaparandustööde toetuse kõigile nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab selle toetuseliigi taotlusvooru rahastamise eelarvet, arvutatakse kõiki nõuetele vastavaid taotlusi ja taotlusvooru rahastamise eelarvet aluseks võttes rahastamise määr määruse § 3 lõike 1 punktis 2 ja lõikes 2 nimetatud erametsaomanike kaupa, mille ulatuses rahastatakse kõik nõuetekohased taotlused. Rahastamise määr arvutatakse kasutades määruse lisa 14 kohast arvutusvalemit. 01.09.2016. a metsamaaparandustööde toetuse taotlusvooru rahastamise määraks saadi 3981,8 eurot.

Toetuse saajate nimekiri

Natura 2000 metsa toetuse saajad 2012. a

Toetuse saajate nimekiri

Siin lehel on avalikustatud ainult juriidilisest isikust toetuse saajad, sest seoses Euroopa Kohtu otsusega ei ole alates 9.11.2010 EMK-l enam õigust avalikustada eraisikutele ja FIEdele makstavate EL toetuste andmeid.

Kokku määrati toetust 3,774 miljonit eurot.

Metsa majandusliku väärtuse parandamise toetuse saajad 2012.a

Toetuse saajate nimekiri

Meetme eelarve oli 2012.aasta taotlusvoorus 1 500 000 eurot. Nõuetele vastavaid taotlusi oli summas 1 763 183,38 eurot. Seega ületas nõuetele vastavate taotluse kogusumma meetme eelarve 263 183,38 euroga.

Taotlusi hinnati Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lg 1 ja 3 ning põllumajandusministri 20.mai 2010. aasta määruse nr 62 “Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (edaspidi: määrus) § 13 kohaselt. Taotlustele anti hindepunkte määruse lisas 7 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel.

Nõuetele vastavaid taotlusi metsamajandamistööde osas oli summas 1 444 360,41 eurot. Seega metsatehnika toetamiseks jäi 55 639,59 eurot. Minimaalne vajalik punktisumma taotluse rahuldamiseks metsatehnika soetamise osas oli 48. Kuna võrdselt 48 punkti kogus 20 metsaühistut , siis eelistati määruse § 13 lg 4 kohaselt metsaühistut, kus taotletava toetuse summa oli väiksem.

Paremusjärjestus
Hindamiskriteeriumid ehk määruse lisa 7

11.03.2012 määrati toetus summas 1,49 miljonit eurot. Sellest 0,9 miljoni euro ulatuses rahuldati juriidilisest isikust toetuse taotlejate (sh metsaühistud) taotlused ning 0,59 miljoni euro väärtuses füüsiliste isikute ja FIE-de taotlused. Ühe metsaühistu taotluse osas, mis jäi paremusjärjestuses eelarve piirile, tehti otsus 27.03.2013. Taotlus rahuldati metsamajandamistööde osas summas 5176 eurot ja metsatehnika soetamise osas summas 5930,90 eurot.

Siin lehel on avalikustatud ainult juriidilisest isikust toetuse saajad (sh metsaühistud), sest seoses Euroopa Kohtu otsusega ei ole alates 9.11.2010 EMK-l enam õigust avalikustada eraisikutele ja FIEdele makstavate EL toetuste andmeid.

Kõiki taotlejaid teavitatakse otsusest posti teel 10 tööpäeva jooksul alates otsuse kuupäevast.

Investeeringute tegemiseks on aega kuni 31.12.2014. Erametsaomanikust toetuse saaja peab esitama tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid EMK-le kuni kahes osas, metsaühistust toetuse saaja kuni neljas osas. Loe täpsemalt siit.

Konsulentide koolitamine ja konsulentidele metsa-majandamise valdkonnas kutsekvalifikatsiooni omistamise toetus 2012. aasta kohta.


Voor Taotluse number Toetuse saaja Toetuse summa Käskkirja number Käskkirja kuupäev
23.11.2012 5-8/12/1 TAIVO RAUDSAAR 47,94 € 5-1/12/189 29.11.2012
23.11.2012 5-8/12/2 PEEP PÕNTSON 47,94 € 5-1/12/189 29.11.2012
23.11.2012 5-8/12/3 URMAS KITTUS 47,93 € 5-1/12/189 29.11.2012
23.11.2012 5-8/12/4 KALEV JAANSON 47,90 € 5-1/12/189 29.11.2012
23.11.2012 5-8/12/5 MARGUS BIENE 47,93 € 5-1/12/189 29.11.2012
23.11.2012 5-8/12/6 VÄINO SUIGUSAAR 47,93 € 5-1/12/189 29.11.2012
23.11.2012 5-8/12/7 KRISTO KÜTT 63,91 € 5-1/12/189 29.11.2012
23.11.2012 5-8/12/8 JÜRI PEETRIMÄE 47,93 € 5-1/12/189 29.11.2012
23.11.2012 5-8/12/9 FIE SILVI TARANG 47,93 € 5-1/12/189 29.11.2012
23.11.2012 5-8/12/10 FIE ARE METSMA 47,93 € 5-1/12/189 29.11.2012
23.11.2012 5-8/12/11 FIE LIIVI EHRPAIS 47,93 € 5-1/12/189 29.11.2012
23.11.2012 5-8/12/12 ÜLO KUUSIK 47,93 € 5-1/12/189 29.11.2012
23.11.2012 5-8/12/13 MIKK LINK 63,91 € 5-1/12/189 29.11.2012
23.11.2012 5-8/12/14 TIIT KANGUR 47,94 € 5-1/12/189 29.11.2012
23.11.2012 5-8/12/15 AARNE VOLKOV 47,93 € 5-1/12/189 29.11.2012
23.11.2012 5-8/12/16 ERKI VINNI 63,91 € 5-1/12/189 29.11.2012
23.11.2012 5-8/12/17 KAIDO HUMAL 63,91 € 5-1/12/189 29.11.2012
23.11.2012 5-8/12/18 ELVE LEPIK 47,93 € 5-1/12/189 29.11.2012
23.11.2012 5-8/12/19 FIE ANTS TEDER 47,93 € 5-1/12/189 29.11.2012
0Shares