Kogu päev

Võrumaa Metsaühistu rühmanõustamine

„Noore metsa hooldamine“ Rühmanõustamine toimub laupäeval 30.10.2021 algusega kell 11:00. Näitame, kuidas teha väljaraiutavate puude valikut valgustusraie ja harvendusraie puhul erinevate puuliikidega rajatud noortes metsades. Näitame ka, kuidas harvendusraie tegemisel […]