Calendar of Events

E E

T T

K K

N N

R R

L L

P P

1 event,

Eesti Kaugmetsaomanike Liidu infopäev

1 event,

Saaremaa Metsaühingu õppepäev “Metsatulu deklareerimine”

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

Rakvere Metsaühistu õppepäev “Metsatööde organiseerimine ja külastamine”

0 events,

0 events,

1 event,

Tartu Jahimeeste Metsaseltsi õppepäev

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

Eesti Kaugmetsaomanike Liidu valgustusraiete õppepäev

0 events,

0 events,

1 event,

EPKK infopäev „Elurikkuse soodustamine Natura 2000 erametsades”

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

Eesti Kaugmetsaomanike Liidu infopäev “VKG tselluloositehase projekti hetkeseisust ja arengutest”

0 events,

0 events,

1 event,

Ühinenud Metsaomanike õppepäev Lähkmal

0 events,

0 events,

0 events,