Vardi Erametsaselts

Kontaktandmed:  Postiaadress: Nissi tee 63, Riisipere alevik, Nissi vald Harju maakond, 76215

Registrikood: 80163688
Arveldusarve: Swedbank 2210 2160 2693
SWIFT – HABA EE2X
IBAN  – EE452200221021602693
E-post vardi@vardi.ee
taavi.ehrpais@erametsaliit.ee 
mart.linnamagi@erametsaliit.ee
Metsaühistu kodulehe aadress: www.vardi.ee
Vastuvõtuaeg ja koht:  Kontor
Nissi tee 63 (II korrus), Riisipere alevik, Nissi vald
Avatud E-R 9:00 – 17:00
Paremaks teenindamiseks ja konsultatsiooniks vajalik eelnev kokkulepe!
Kontaktisiku(te) nimi(ed) ja kontaktandmed:  Märt Linnamägi – Tegevjuht
E-post mart.linnamagi@erametsaliit.ee
Telefon +372 5556 0125 

Taavi Ehrpais – Juhatuse esimees
E-post taavi.ehrpais@erametsaliit.ee
Telefon +372 5086 361 

Karin Lehtme – Assistent (Vestex Group OÜ)
E-post: karin@vardi.ee
Telefon +372 504 7682 

Raamatupidamisteenust osutab:
Kungla ja Ko OÜ
registrikood: 12870858
kontaktisik: Katri Vahenurm
tel. +372 511 0197
e-mail: katri@vardi.ee

Juhatuse esimees:  Taavi Ehrpais
Juhatuse liikmed:  Taavi Ehrpais, Agur Paisu, Hans-Markus Paisu, Agur Paisu, Pilvi Reose
Tegevuse alustamise aasta:  2001
Metsaühistu liikmete arv:  Mai 2017 seisuga 459liiget
Metsaühistu liikmetele kuuluva metsamaa kogupindala: 14 249,35 hektarit
Metsaühistu tegevuspiirkond:  Vardi Erametsaseltsi tegevuspiirkond valdade tasandil:
Harjumaal:
Nissi
Padise
Vasalemma
Keila
Saue
Kernu
Raplamaa:
kõik Raplamaa vallad
 
Metsaühistu tegevuseesmärgid/ pakutavad teenused  Pakutavad teenused

  • Raietööde korraldamine ja metsamaterjali turustamine
  • Ühise majandustegevuse korraldamine
  • Kasvava metsa raieõiguse ja metsakinnistute enampakkumised
  • Metsauuendustööde korraldamine ja istutusmaterjali tellimine
  • Nõustamine, nõustamisteenuse osutamine
  • Abistame toetuste taotlemisel
  • Metsamajanduskavade tellimine
  • Teabe edastamine metsaomanikele, teabepäevade korraldamine
Liikmemaksu suurus:  0,3 eurot/metsamaa ha (miinimum aastane liikmemaks 5 eurot)  aastas.
Lisainfo metsaühistu kohta: 

Vardi Erametsaseltsi üldkoosolek toimub igal aastal esimesel aprillikuu laupäeval kell 12.00.

Vardi Erametsaseltsi liikmeks võivad astuda kõik erametsaomanikud, nii füüsilised kui ka juriidilised isikud  – metsamaa suurus ei ole määrav. Liikmeks astumiseks tuleks võtta ühendust telefoni või e-maili teel Taavi Ehrpaisi või Märt Linnamägi´ga.

Mida metaselts annab?
Metsaselts pakub oma liikmetele nö „võtmed kätte“ metsahaldusteenust. Anname igale metsaomanikule just talle sobivaimat nõu oma metsa heaperemehelikul majandamisel  ning viime ellu kõik vajalikud tööd alates uue metsa istutamisest kuni uuendus- ja hooldusraieteni koos metsamaterjali müügiga. Samuti aitame ka metsanduslike toetuste taotlemisel.

Metsaseltsi kuuluvad metsaomanikud saavad taodelda  läbi metsaseltsi metsakasvatuslikke toetusi, saada tasuta metsandusalast nõustamist, tellida soodsalt metsamajanduskava, tasuta osa võtta õppepäevadest jne.
Metsaselts kaitseb metsaomanike huve kohalike jahindusorganisatsioonidega suheldes.

Millised on metsaomaniku kohustused?
Metsaomaniku peamiseks kohustuseks on olla oma metsale hea peremees ja aktiivne metsaseltsi liige. Lisaks sellele kehtestas üldkoosolek liikmemaksuks 0,3 eurot/ha (miinimum aastane liikmemaks 5 eurot)  aastas. Selle rahaga katab metsaselts Eesti Erametsaliidu liikmemaksu ja raamatupidamise kulud.
Seltsi liige on automaatselt ka Eesti Erametsaliidu (www.erametsaliit.ee)  liige.

Miks on oluline kuuluda Eesti Erametsaliitu?
Eesti Erametsaliit on asutatud metsaomanike initsiatiivil esindamaks meid poliitilisel tasandil. On äärmiselt oluline, et jõuaks iga metsaomanikuni teadmine selle organisatsiooni vajalikkusest. Mida rohkem on Eesti Erametsaliidul liikmeid seda enam arvestatakse selle organisatsiooni häält seadusloome protsessis.

Oleme abiks toetuste taotlemisel ja nõustamisel
Igasugune metsamajanduslik töö nõuab asjatundlikku ja head suhtumist. Metsaomanikul tekib metsa majandamisel tavaliselt hulgaliselt küsimusi ja probleeme, kus lahenduste leidmisel on abiks metsaseltsi kogenud töötajad. Meie kaudu saad küsida nõu ning abi erinevate tegevuste planeerimisel ja teostamisel ning abikätt metsanduslike toetuste taotlemisel SA Erametsakeskuselt ja PRIA-lt.

Naabrusvalve
2003. aastast oleme teinud koostööd ümbruskonna jahimeeste seltsidega, et tagada metsade järelvalve ka neile metsaomanikele, kes elavad metsast kaugel.

Olete kõik oodatud!

Suhtluskeeled
Communication languages
Языки общения
Eesti,  inglise

Vardi Erametsaseltsi põhikiri
Vardi Erametsaseltsi liikmeks astumise avaldus