2017. aasta parim metsamajandaja on Liidia Köster Läänemaalt

 

Erametsakeskus ja Eesti Erametsaliit:

Täna andis Eesti Erametsaliit koostöös Erametsakeskusega juba 24. korda välja parima metsamajandaja tiitli. Sel aastal võitis parimate metsamajandajate konkursi Läänemaa metsaomanik Liidia Köster.

Tänavune parim metsamajandaja Liidia Köster majandab metsa Läänemaal Piirsalus Enniste talus, mis on Köstrite pere käes juba kuuendat põlve. Metsa majandatakse koostöös poeg Sveniga, aga Liidia Köster võtab ka ise tihti sae kätte, teeb valgustusraiet või kultuurihooldust. Samuti lööb ta kaasa istutustöödel.

Ta on väga hästi kursis kõigi oma metsas tehtud töödega ning omab selget ettekujutust, milliseks oma metsa kujundada soovib. Oma metsa nimetab Köster ka pensionisambaks, mis annab tänu tarkadele majandamisotsustele talle igakuiselt 180 eurot pensionilisa.

Parimate metsamajandajate konkursile kutsuti osalema metsaomanikke, kes oma metsast hoolivad ja seda jätkusuutlikult majandavad. Konkursist võttis osa 9 metsaomanikku üle Eesti.

Lisaks parima metsamajandaja tiitlile anti konkursil välja järgmised eripreemiad:

Karl Axel Adelman Läänemaalt – Põlvest põlve metsamajandaja

Andres Tammeveski Hiiumaalt – Teadmistepõhine metsamajandaja

Daniil Starodubtsev Ida-Virumaalt – Noor metsainvestor

Starforest OÜ – Kogenud metsakasvataja

Metsamaahalduse AS – Professionaalne metsamajandaja

Ökokütus OÜ Põlva- ja Võrumaalt – Biomajanduse edendaja

Kairi-Kristiine Haller Pärnumaalt – Pealehakkaja metsaomanik

Sindlivabrik OÜ Raplamaalt – Pika vaatega metsakasvataja

Parimate metsamajandajate konkursi korraldas Eesti Erametsaliit juba 24. korda, sel aastal koostöös Erametsakeskusega. Kandidaatide juures hinnati nende viimaste aastate metsamajanduslikke töid ja muid metsa erinevate väärtustega seotud tegevusi. Arvesse võeti ka metsaomanike põhimõtteid metsade majandamisel, panustamist kogukonna ja maaelu arengusse ning traditsioonide hoidmisse.

Lisainfot konkursil osalejate kohta saab lugeda Eesti Erametsaliidu lehelt: http://www.erametsaliit.ee/et/metsamajandajate-konkurss-2017.

 

0Shares