2021. aasta viimase kvartali jooksul püsisid puiduhinnad kõrgel

Möödunud aasta neljanda kvartali põhimärksõnaks on kõrgete ja väga kõrgete puiduhindade püsimine. Jämesortimentide osas on eriti muljetavaldav lehtpuumaterjali hinnakasv, kirjutab Heiki Hepner Erametsakeskuse puiduhinna ülevaates.

Okaspuupalkide keskmine hinnatase langes võrreldes kolmanda kvartaliga ligikaudu 8%, seejuures langes enam kuusepalgi hind. Ainsana kallines männipalgi hind kasvades kvartaliga 3,3%. Mõneti oli see üllatus ja põhjus peitub männipalgi septembri hinnas, mis kukkus korraks üldisest trendijoonest allapoole.

Lehtpuupalgid tegid samal ajal läbi ligikaudu 11% tõusu. Kvartaliga kallinesid nii kasepakk kui kase-, haava- ja lepapalk. Novembris püstitasid hinnarekordid kase-, haava- ja lepapalgi hinnad, mis detsembris pisut langesid. Võrredes 2021.a detsembri lõpu hindu aasta varasematega, on ainsana kergelt odavnenud kasepakk (2,6%). Kasepalk kallines 5,4%, haavapalk 24,1% ja lepapalk 19,4%.

Kasvavas trendis olid ka paberipuidu hinnad, millest enim tõusis kvartali jooksul kasepaberi hind. Aasta viimases kvartalis hakkas kiiresti tõusma ka küttepuidu hind, mis võrreldes 2020. aasta detsembriga on 18,1% kõrgem.

Esmastel andmetel on jätkunud mitmete sortimentide hinnatõus ka 2022. aasta jaanuaris.

2021. aasta neljanda kvartali lõpu keskmised puiduhinnad:

Sort Hind (euro/tm)
männipalk 112,7
männipeenpalk 93,5
kuusepalk 97,5
kuusepeenpalk 83,4
kasepakk 126,2
kasepalk 85,1
haavapalk 57,8
lepapalk 52,6
männipaberipuit 38,6
kuusepaberipuit 38,6
kasepaberipuit 56,0
haavapaberipuit 36,1
küttepuit 29,8

 

Täpsem hinnainfo, sh uudiseid metsandussektorist ka mujalt maailmast ning Maa-ameti metsamaa tehingute hinnastatistika kokkuvõte Erametsakeskuse hinnainfo leheküljel.

0Shares