Eesti teadlaste uuring näitab kohalike metsaliikide väljasuremist

harvendusraie, metsaselts

HEUREKA.POSTIMEES.EE:

Eestist leitud 220 torikseeneliigist on vähemalt viis metsades elanud liiki hävinud ja 11 liiki kriitilises seisundis. Niisuguse tulemuseni jõudis kaheaastane projekt, mille käigus TÜ looduskaitsebioloogia töörühm vaatas üle kõigi Eesti torikseeneliikide looduskaitselise seisundi.

Torikseened on metsades puidulagundajatena oluline liigirühm, kelle elupaiga kvaliteedi määrab metsa kõdupuiduvaru. Intensiivne metsamajandus vähendab kõdupuidu hulka ja seetõttu on see liigirühm nii Eestis kui mujal Euroopas juba kaua looduskaitsebioloogide ja mükoloogide fookuses.

Näiteks tegeles nende seentega Eestis eelmisel sajandil põhjalikult professor Erast Parmasto. Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia töörühmal lõppes hiljuti kaheaastane projekt Eesti torikseente looduskaitselise seisundi hindamiseks. Projekti lõpuks kutsuti kokku ekspertide rühm, kes hindas Eesti torikseente väljasuremisohtu Maailma Looduskaitseliidu (IUCN) rahvusvahelise metoodika alusel.

Hindamise tulemused näitasid, et Eesti metsadest on viimase 50 aastaga välja surnud vähemalt viis torikseeneliiki, lisaks on 11 metsaliiki kriitilises seisundis. Metoodika ei võimalda tuvastada liike, mis võivad Eesti metsadest olla hävinud just viimaste aastate ulatuslike raiete tulemusena.

Loe edasi Heureka lehelt.

0Shares