Erametsaomanike esindusorganisatsioon Eesti Erametsaliit tähistab 25. aastapäeva

MTÜ Eesti Erametsaliit ja SA Erametsakeskus:

Tänavu tähistab Eesti Erametsaliit 25. tegevusaastat. Sel puhul koguneti Tartus, kus tutvustati aastapäeva puhul välja antud raamatut „Meie, Eesti metsaomanikud“ ning tunnustati liidu arengusse panustanud inimesi ja organisatsioone.

25. aastapäeva tähistamiseks kutsus Eesti Erametsaliit möödunud reedel Tartusse nii tänased tegijad, kui ka need, kes aja vältel liidu arengusse oma suure panuse andnud. Esitleti aastapäeva puhul välja antud raamatut „Meie, Eesti metsaomanikud”, mis jäädvustab liidu ajalugu ja milles esimest korda Eestis on lahti mõtestatud taasiseseisvunud riigi erametsanduse olemust.

Pidulikul kokkusaamisel tänati kõiki liikmesorganisatsioone, seniseid liidu tegevjuhte ja juhatuse esimehi. Erametsaliidu ja Erametsakeskuse ühine tunnustus, Eesti erametsanduse edendaja tiitel anti üle Järvamaal tegutseva Ambla Metsaühistu juhile Toomas Lemmingule, kes oli liidu pikaajaline tegevjuht kõige keerulisemal, enesetõestamise ajal aastatel 1995–2003.

„Kui vaatame enda ümber täna, näeme aina enam neid metsaomanikke, kellest on õppimise ja praktiliste kogemuste abil saanud oma metsi hästi tundvad ja neist hoolivad peremehed,“ rõõmustab Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ants Erik. „Metsaühistute liikmeskond on kordades suurenenud ning ühistutest on metsaomanike jaoks saanud tugevad partnerid, kes aitavad teha kõiki metsatöid. Ka erametsaliit ei ole enam algaja, vaid on kujunenud tõsiseltvõetavaks organisatsiooniks, mis on riigi tasandil seismas metsa- ja maaomanike huvide eest,” iseloomustab hetke liidu tänane esimees.

Metsaomanike otseste huvide eest seismise kõrval näeb erametsaliit enda rolli ka laiemalt. „Peame arvestama, et meie ülesandeks ei ole vaid metsa eest hoolitseda, vastutus on tegelikult suurem,“ nendib Erik. „Ühiskonnas, kus maad on võtnud linnastumine ning üleüldine maaelust võõrdumine, on meil üha suurem roll selgitada ja näidata, mis on metsanduse ning maaelu mõte ja sisu,” selgitab ta.

1992. aastal Eesti Talumetsaliiduna asutatud, nüüdseks Eesti Erametsaliidu nime kandev erametsaomanike esindusorganisatsioon on oma suhteliselt pika ajalooga üks Eesti ühistegevuse lipulaevasid. Täna ühendab liit 20 piirkondlikku metsaühistut ja osaleb kõikides otsustusringides, kus tehakse Eesti metsaomanike huvidesse puutuvaid otsuseid. 25 tegevusaastaga on ühiskonnas saavutatud arvestatava partneri roll. Tänu ühistegevuse arenemisele ja metsaomanike majanduskoostöö edenemisele on jõutud ka majandusliku iseseisvuseni, enam ei sõltuta oma tegevuste planeerimisel vaid toetustest ja riigieelarvest eraldatud vahenditest.

MTÜ Eesti Erametsaliit on erametsaomanike ühendusi liitev keskorganisatsioon, mis on seadnud oma eesmärgiks esindada metsaomanike huve ning edendada keskkonnasõbralikku ja efektiivset erametsandust.
SA Erametsakeskus on riigi asutatud sihtasutus, mis tegeleb erametsaomanike toetamise ning metsaomanikke abistava tugisüsteemi arendamisega.

Lisainfo:

Ants Erik, Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees
E-post ants.erik@erametsaliit.ee, telefon 509 1575

Jaanus Aun, SA Erametsakeskus juhatuse liige
E-post jaanus.aun@eramets.ee, telefon 516 2282

0Shares