Graanul Invest alustas koostööd ülikooliga

Äripäeva teatel sõlmisid Tartu Ülikool ja AS Graanul Invest eelmisel nädalal raamlepingu, mis näeb ette ühist teadus- ja arendustegevust puidu ja biomassi väärindamise tehnoloogia arendamiseks Eestis.

Viieks aastaks sõlmitud lepingu järgi on kavas korraldada teadusuuringuid ja töötada välja koolitusprogramme, samuti on Graanul Invest valmis panustama selle valdkonnaga seotud doktoriõppesse Tartu Ülikoolis.

Ülikoolis hakkab raamlepingut ellu viima sünteetilise bioloogia keskus, mida juhib tehnoloogiainstituudi molekulaarse süsteemibioloogia professor Mart Loog. Tema sõnul peab koostöö viima selleni, et praegu alusteaduse tasemel olev teadmine jõuaks tööstuses rakendatavasse vormi.

Lepingujärgne koostöö on juba alanud. Eesti teadusasutuste biotehnoloogia tuumiklaboreid koondava BTklastri puidukeemia ja biotöötluse tuumiklabor on juba alustanud koos Graanul Investiga ligniini analüüsi meetodite valideerimist ja ligniini väärindamise võimaluste hindamist. Ülikool valmistab praegu ette Euroopa Komisjoni programmi “Teaming” projekti, et luua koostöös Taanis asuva Novo Nordiski fondi loodud bioloogilise jätkusuutlikkuse keskusega Eestisse tööstuslike rakuvabrikute arendamise keskus. Samuti on Tartu Ülikoolis väljatöötamisel tööstuslike bioprotsesside magistriõppeprogramm, mis lähtub Graanul Investi ja teiste võimalike biotehnoloogia-tootmisettevõtete huvidest.

0Shares