II kvartali puidu hinnainfo: hinnad võiksid motiveerida raiuma rohkem kaasikuid

kask, kaasik

Käesoleva aasta teises kvartalis on männi jämepalkide keskmine hind püsinud võrreldes aasta algusega praktiliselt muutumatuna, kuid männi peenpalkide tihumeetri hind on langenud 3-4 eurot. Suurem langus on tabanud kuuse jäme- ja peenpalke, mille tihumeetri hinnad on langenud 4-5 eurot.

Kasepaku ja kasepalgi keskmine hind tõusis 2019. aasta viimase kvartali madalseisust 2020. aasta esimese kvartali jooksul ligi 5 eurot ning hinnatõus 1-3 eurot on jätkunud ka teises kvartalis.

2020 teise kvartali keskmised hinnad on toodud alljärgnevas tabelis:

Võrreldes aasta algusega on okaspuidu, eriti kuuse, sortimendi hinnad langenud. Enim on kasvanud kasest saadava metsamaterjali hinnad.
See võib motiveerida metsaomanikke raiuma rohkem kaasikuid. Samas on hea tervisliku seisundi ja suure aastase juurdekasvuga okaspuukultuuride omanikel võimalus hinnatõusu ootuses raiet edasi lükata. Seda muidugi juhul, kui riske, eelkõige kuuse-kooreüraski ohtu hinnatakse madalaks.

Teine kvartal on sageli aeg, mil kevadise sula, puidu sinetamise ohu ja saeveskite plaaniliste hoolduste tõttu võib okaspuu realiseerimine keerulisem olla. Raske on prognoosida, mida toob kolmas kvartal, kuid lisaks tavalistele teguritele on käesoleval aastal puiduturgu mõjutamas kuuse-kooreürask ning kogu majandust ülemaailmne tervisekriis. Sellistes oludes tasub metsaomanikul end oma metsa seisukorraga hästi kursis hoida, et vajadusel olla valmis kiirelt otsuseid langetama.

Samas tuleks meeles pidada, et hooldusraiete planeerimisel tuleks metsaomanikul juhinduda eelkõige metsa seisukorrast ja alles seejärel turusituatsioonist. Kui metsa on korrektselt hooldatud ja metsa tervislik seisund on hea, on võimalik uuendusraiete teostamisel suuremal määral võtta arvesse ka turuolukorda, et ajatada võimalikult hea tulu teenimist.

Kvartaalselt puiduhindade statistikat koostab Erametsakeskusele Heiki Hepner (OÜ Tark Mets).

2020. aasta II kvartali terviklik puidu hinnainfo on nähtav SIIT.

0Shares