Kas puit on lahendus energia- ja kliimakriisile?

21. septembril toimub Eesti Maaülikooli peahoones puiduenergiale keskenduv seminar „Puit energiaks? 2022”. Tänavu keskendutakse puidu kandvale rollile nii energiajulgeoleku- kui ka kliimakriisi leevendajana. 

Iga päevaga muutub üha aktuaalsemaks küsimus, kas meie toad on talvel valged ja soojad. Kas meil jagub ressursse, millega maju kütta või elektrit toota ning mis see kõik lõpuks maksma läheb? 

Puiduturul valitseb tihe konkurents ja suurenenud nõudlus, kasvanud on tooraine- ja energiahinnad. Puitressursi pärast konkureerivad nii energiatootmise ettevõtted kui ka tööstussektor, mis kasutab puitu toodeteks ja ehituseks.

Kaugküttel olevad asulad saavad toasooja nii taastuvatest kui ka mittetaastuvatest allikatest. Seejuures on suurim roll kodude kütmisel kodumaist päritolu puidul, mida kasutatakse küttena ligikaudu 60 protsendi ulatuses. Puidu kui taastuva ressurssi osakaalu saaks kaugküttes aga veelgi suurendada, et tagada suurem energiajulgeolek. 

Kliimakriisi tingimustes on tark metsamajandus ja selle põhinev puidukasutus üks olulisi alternatiive fossiilsetele materjalidele või gaasile. Kui kogu maailm otsib võimalusi senise heaolu samal tasemel hoidmiseks ja fossiilsete ressursside kasutuse vähendamiseks, siis on mõistlik puidukasutus üks lahendustest, eriti meie kliimavöötmes. 

„Viimastel aastatel on seminari pealkirja lisandunud ka küsimärk, sest peame lisaks puidu energeetilisele kasutusele hindama ka energiaks sobiva puidu muid kasutusvõimalusi. Seminari käigus vaatleme puitu ka süsiniku siduja ning kliimamuutuste leevendaja rollis,“ sõnas SA Erametsakeskus juhatuse liige Gunnar Reinapu. 

Energeetikasse jõudva puidu mahtu ja kasutust määravad ühtaegu nii uus metsanduse arengukava kui ka riiklik energia- ja kliimakava, kuid muuhulgas mõjutavad energiaturu toimimist lisaks puidu hind ja kättesaadavus, kütusevabade energiatehnoloogiate areng, metsaomanike soovid ja tegevus. 

„Lahkame, kas Eesti senine suundumus kliimapoliitika kujundamisel ning puidukasutuse reguleerimisel on olnud mõistlik,“ lisas Reinapu. 

Seminari esimeses plokis keskendutakse puidule süsinikubilansi ja kliimakriisi vaatenurgast, pealelõunane plokk süveneb energiakriisi leevendamise lahendustesse. Seminari korraldavad Erametsakeskus, Eesti Taastuvenergia Koda ja Riigimetsa Majandamise Keskus. Seminari on võimalik jälgida ka interneti vahendusel.
Lisainfo ja registreerumine siin.

 

Päevakava:

10.00-10.15 Avasõnad. Mait Klaassen, EMÜ

10.15-10.45 Eesti kliimapoliitika ja süsinikuturud. Kädi Ristkok, KeM

10.45-11.15 Süsiniku kaubandusest erasektori vaates. Pille Ligi, Loodushoiu Fond

11.15-11.45 RMK süsinikubilanss. Hardo Becker, RMK

11.45-12.00 Küttepuidu hinnaprognoosi küsitlus osalejate vahel

12.00-13.00 Lõuna

13.00-13.40 Puidu roll soojusenergia varustuskindluse tagamisel Eestis täna ja lähitulevikus. Siim Umbleja, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing

13.40-14.20 Puidukasutuse reguleerimine EL tasandil. Mairika Kõlvart, MKM

14.20-15.00 Paneeldiskussioon

0Shares